Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

 w KG (→Wn)

!!!   miniat: nic.             EZnieU

Bez znaku w Wf (→Wa)

TGTU = puste

..

Trudno stwierdzić, która ze wskazówek wykonaw­czych na początku Scherza –  w KG (→Wn) czy akcent w Wf (→Wa) – jest późniejsza. Ponieważ w żadnym ze źródeł oba znaki nie występują równocze­śnie, nie próbujemy ich łączyć, a w tekście głównym przyjmujemy wersję źródła podstawowego, czyli Wf (bez , tylko akcent).

Przed 1. ćwierćnutą utworu w KG widoczne jest skre­ślenie jakiejś wskazówki, prawdopodobnie risoluto.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany; Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Poprawki KG , Autentyczne korekty KG

t. 1

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

Bez znaku w KG (→Wn)

!!!   miniat: nic.                Tu pusta klisza 

Akcent w Wf (→Wa)

TGTU

..

Akcent mógł być dopisany przez Chopina w [A] (→WfWa) już po sporządzeniu KG i jako taki reprezentować najpóźniejszą koncepcję określenia sposobu wykonania początku Scherza.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Autentyczne korekty Wf

t. 1-30

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

..

W KG t. 1-69 opatrzone są liczbami (numerami taktów). Numeracja ta stanowi część skrótowego zapisu t. 189-257 jako powtórzenia odpowiedniego fragmentu części początkowej. Ten sposób zapisu, charakterystyczny dla Chopina, z pewnością użyty był także w [A].

kategoria redakcyjna: Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Skrótowy zapis A , Autentyczne korekty KG

t. 1

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

..

W Wn pomiędzy pierwszymi oktawami l.r. widnieje znak . Jest to wynik błędnego odczytania cyfry 1, którą takt ten został oznaczony w KG – patrz uwaga o skrótowym zapisie. Znak powtórzono w Wa2, przesuwając go przed 1. oktawę taktu.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wn

t. 2-4

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

Kliniki w KG i Wf

Kropki w Wn

Bez znaków w Wa

..

Kropki staccato na początku t. 2 i 4 to najjaskrawszy przykład niedokładnego odczytania kliników w KG przez sztycharza Wn – różnica między klinikami w tych miejscach a kropkami w sąsiednich t. 1, 3 i 5-7 jest bardzo wyraźna. Wydawca niemiecki nie użył kliników ani razu w całej Sonacie. Brak znaków w Wa jest zapewne przeoczeniem.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Błędy Wa , Kliniki