Zagadnienia : Błędy Wa

t. 2-4

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

Kliniki w KG i Wf

Kropki w Wn

Bez znaków w Wa

..

Kropki staccato na początku t. 2 i 4 to najjaskrawszy przykład niedokładnego odczytania kliników w KG przez sztycharza Wn – różnica między klinikami w tych miejscach a kropkami w sąsiednich t. 1, 3 i 5-7 jest bardzo wyraźna. Wydawca niemiecki nie użył kliników ani razu w całej Sonacie. Brak znaków w Wa jest zapewne przeoczeniem.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Błędy Wa , Kliniki

t. 40-41

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

Bez znaków w KG i Wf1 (→Wf2Wa1)

!!!   miniat: t. 40 i pół 41, tylko dolna 5-linia, bez pedału.       Tu pusta klisza 

Kasowniki w Wn, Wf3 (→Wf4) i Wa2

TGTU = 3 kaso

..

Brak w KG i Wf1 (→Wf2Wa1) znaków chroma­ty­cznych na 2. i 3. mierze t. 40 oraz na 2. mierze t. 41 to niemal na pewno pomyłka Chopina. Potwier­dza­ją to kasowniki podwyższające ges1 na g1 w t. 40 i ges na g w t. 41, dodane w najprawdopodobniej auten­ty­cznej korekcie Wf3 (dopełnionej jeszcze ostat­nim brakującym  w Wf4). Podobnie w t. 228-229.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Błędy Wa , Adiustacje Wn , Autentyczne korekty Wf , Adiustacje Wf , Błędy KG

t. 42-43

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

..

Kasownik przed 5. ósemką l.r. w t. 42 (c1) dodano tylko w Wn2. Kasownika przed 1. ósemką t. 43 (d1) nie ma w Wf (→Wa1); Chopin dopisał go w KG (→Wn), co powtórzono w Wa2.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Błędy Wa , Adiustacje Wn , Autentyczne korekty KG

t. 54

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

Bez krzyżyków w KG (→Wn) i Wf1 (→Wf2Wa1)

!!!   miniat: pół taktu, tylko górna 5-linia.           Tu pusta klisza 

Krzyżyki w Wf3 (→Wf4) i Wa2

TGTU

..

W tekście głównym uwzględniamy dodane w korekcie Wf3 (→Wf4) – najprawdopodobniej przez Chopina – krzyżyki podwyższające przednutkę f1-f2 na fis1-fis2. Zdaniem redakcji, była to przypuszczalnie poprawka błędu. Podobnie w repryzie – t. 242.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Błędy Wa , Błędy Wn , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Autentyczne korekty Wf , Błędy KG

t. 111

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

..

W Wf1 (→Wf2Wf3,Wa1 przed ostatnim akordem umieszczono błędnie na wysokości des1. Błąd poprawiono w Wf4 i Wa2. W tekście głównym dodajemy ostrzegawczy  przed tą nutą.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Błędy Wa , Adiustacje Wf