Wn
Tekst główny
KG - Kopia Gutmanna
Wf - Wydanie francuskie
Wf1 - Pierwsze wydanie francuskie
Wf2 - Drugi nakład Wf
Wf3 - Trzeci nakład Wf
Wf4 - Czwarty nakład Wf
WfSz - Egzemplarz Szczerbatow
WfS - Egzemplarz Stirling
WfD - Egzemplarz Dubois
Wn - Wydanie niemieckie
Wn1 - Pierwsze wydanie niemieckie
Wn2 - Poprawiony nakład Wn
Wa - Wydanie angielskie
Wa1 - Pierwsze wydanie angielskie
Wa2 - Zmieniony nakład Wa
porównaj
  t. 2-4

Kliniki w KG i Wf

Kropki w Wn

Bez znaków w Wa

Kropki staccato na początku t. 2 i 4 to najjaskrawszy przykład niedokładnego odczytania kliników w KG przez sztycharza Wn – różnica między klinikami w tych miejscach a kropkami w sąsiednich t. 1, 3 i 5-7 jest bardzo wyraźna. Wydawca niemiecki nie użył kliników ani razu w całej Sonacie. Brak znaków w Wa jest zapewne przeoczeniem.

Porównaj to miejsce w źródłach »

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn, Błędy Wa, Kliniki

notacja: Artykulacja, akcenty, widełki

Przejdź do tekstu nutowego

.