Wa1
Tekst główny
KG - Kopia Gutmanna
Wf - Wydanie francuskie
Wf1 - Pierwsze wydanie francuskie
Wf2 - Drugi nakład Wf
Wf3 - Trzeci nakład Wf
Wf4 - Czwarty nakład Wf
WfSz - Egzemplarz Szczerbatow
WfS - Egzemplarz Stirling
WfD - Egzemplarz Dubois
Wn - Wydanie niemieckie
Wn1 - Pierwsze wydanie niemieckie
Wn2 - Poprawiony nakład Wn
Wa - Wydanie angielskie
Wa1 - Pierwsze wydanie angielskie
Wa2 - Zmieniony nakład Wa
porównaj
  t. 1

Bez znaku w KG (→Wn)

!!!   miniat: nic.                Tu pusta klisza 

Akcent w Wf (→Wa)

TGTU

Akcent mógł być dopisany przez Chopina w [A] (→WfWa) już po sporządzeniu KG i jako taki reprezentować najpóźniejszą koncepcję określenia sposobu wykonania początku Scherza.

Porównaj to miejsce w źródłach »

Patrz t. 1

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Autentyczne korekty Wf

notacja: Artykulacja, akcenty, widełki

Przejdź do tekstu nutowego

.