Tekst główny
Tekst główny
KG - Kopia Gutmanna
Wf - Wydanie francuskie
Wf1 - Pierwsze wydanie francuskie
Wf2 - Drugi nakład Wf
Wf3 - Trzeci nakład Wf
Wf4 - Czwarty nakład Wf
WfSz - Egzemplarz Szczerbatow
WfS - Egzemplarz Stirling
WfD - Egzemplarz Dubois
Wn - Wydanie niemieckie
Wn1 - Pierwsze wydanie niemieckie
Wn2 - Poprawiony nakład Wn
Wa - Wydanie angielskie
Wa1 - Pierwsze wydanie angielskie
Wa2 - Zmieniony nakład Wa
porównaj
  t. 1-30

Powrót pierwszej części Scherza po części Più lento (t. 189-257) nie jest w KG wypisany nutami (nie licząc zamarkowanego t. 189). Puste takty są jedynie ponumerowane, by nie było wątpliwości, który fragment należy ponownie wydrukować, a odpowiednia numeracja wpisana jest także w t. 1-69. Co ciekawe, kopista nie dokończył tych wskazówek ani za pierwszym, ani za drugim razem:

  • numeracja t. 1-15 i 17-19 pisana jest ręką Gutmanna, a od t. 20 – ręką Chopina. Takt 16 został pominięty przez kopistę, a trzy następne oznaczone są błędnie jako 16-18 (numerację uzupełnił i poprawił – ołówkiem – najprawdopodobniej dopiero sztycharz Wn).
  • w repryzie pismo kopisty urywa się mniej więcej w dwóch trzecich linijki przewidzianej na odpowiedni fragment – po takcie nr 50 wpisana jest już tylko cyfra 5. Dokończenie linijki, zarówno kreski taktowe, jak i numeracja począwszy od cyfry '1' w numerze '51', zapisane jest ręką Chopina.

Zdaniem redakcji, wskazuje to na jakąś niejasność w oryginalnym zapisie [A], a co za tym idzie niepewność kopisty odnośnie do sposobu dokończenia skrótu. Obawiając się dalszych nieporozumień, Chopin prawdopodobnie nie tylko dokończył podstawowy zapis skrótu, ale ze względu na długość niewypisanego odcinka oznaczył w nim dodatkowy punkt orientacyjny w postaci podwójnej kreski taktowej przed t. 37 i 225.

Porównaj to miejsce w źródłach »

kategoria redakcyjna: Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Skrótowy zapis A, Autentyczne korekty KG

notacja: Skróty pisowni i inne

Przejdź do tekstu nutowego

.