Zagadnienia : Skrótowy zapis A

t. 1-30

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

..

W KG t. 1-69 opatrzone są liczbami (numerami taktów). Numeracja ta stanowi część skrótowego zapisu t. 189-257 jako powtórzenia odpowiedniego fragmentu części początkowej. Ten sposób zapisu, charakterystyczny dla Chopina, z pewnością użyty był także w [A].

kategoria redakcyjna: Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Skrótowy zapis A , Autentyczne korekty KG

t. 85-86

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

..

W KG w t. 85-86 partia l.r. zapisana jest skrótowo znakami •/•. Ten sposób zapisu, nierzadko stosowany przez Chopina, z pewnością użyty był także w [A].

kategoria redakcyjna: Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Skrótowy zapis A

t. 119-120

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

..

W KG – z pewnością na podstawie [A] – takty te są zapisane jako powtórzenie t. 118.

kategoria redakcyjna: Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Skrótowy zapis A

t. 168

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

..

W KG takt ten zapisany jest skrótowo jako powtórzenie poprzedniego. Widać przy tym, że początkowo takt został całkiem pominięty, a odpowiedni skrót dopisano w formie uzupełnienia. Niewykluczone, że błąd (lub niejasna notacja) znajdował się także w [A]. Jeśli tak, to Chopin musiał odpowiednie uzupełnienie wpisać później także tam, gdyż Wf ma odpowiednią liczbę taktów.

kategoria redakcyjna: Poprawki i zmiany; Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Błędy A , Skrótowy zapis A , Autentyczne korekty KG

t. 170

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

..

W KG partia l.r. jest w tym takcie oznaczona skrótowo jako powtórzenie figury w poprzednim takcie.

kategoria redakcyjna: Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Skrótowy zapis A