Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 8

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

a w akordzie w KG (→Wn) i Wf2 (→Wa,Wf3Wf4)

!!!   miniat: ten akord, tylko dolna 5-linia z przeniesionymi nutami pr.r., bez akcentu i łuku.           TGTU (kaso a)

as w akordzie w Wf1

Tu bemol zamiast kaso a

..

Wersja z as w Wf1 jest z pewnością niezamierzona przez Chopina, o czym świadczy  przed tą nutą w odpowiednim takcie repryzy, która w podkładzie do Wf nie była wypisana, a także zgodny tekst pozostałych źródeł w omawianym takcie. Sztycharz zamiast  pomyłkowo wstawił  przed tą nutą (w tym kontekście nieuzasadniony).

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Adiustacje Wf

t. 8

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

Bez znaków w KG (→Wn)

!!!   miniat: ten takt, tylko górna 5-linia (fragment miniatury o łukach)                 Tu pusta klisza 

Krótkie akcenty w Wf (→Wa)

Różne akcenty proponowane przez redakcję

TGTU

..

Brak akcentów w KG (→Wn) to niemal na pewno przeoczenie kopisty, który pominął wszystkie znaki między pięcioliniami w t. 7-13. Długość 1. akcentu potwierdza notacja Wf w t. 196, będącym powtórzeniem t. 8, oraz wyraźnie dłuższe znaki w podobnym t. 28.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wf , Błędy KG

t. 9-10

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

Bez znaku w KG (→Wn)

!!!   miniat: nic.    Tu pusta klisza 

 w Wf (→Wa)

..

Brak  w KG (→Wn) to niemal na pewno przeoczenie kopisty, który pominął wszystkie znaki między pięcioliniami w t. 7-13.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy KG

t. 10-11

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

Bez łuku w KG (→Wn) i Wf (→Wa)

!!!   miniat: ostatnia ósemka t. 10 i 1. akord t. 11, tylko górna 5-linia, bez akcentu.               Tu pusta klisza 

Łuk proponowany przez redakcję

TGTU = przetrzymujący b2

..

W tekście głównym podajemy łuk przetrzymujący b2 na podstawie najprawdopodobniej Chopinowskiej korekty Wf4 w analogicznych t. 198-199. Sytuacje, w których Chopin pomija przy poprawkach jedno z kilku analogicznych miejsc nie należą do rzadkości – por. np. Etiudę Ges op. 10 nr 5, t. 4, Etiudę h op. 25 nr 10, t. 87 czy Walc As op. 42, t. 81. Dodatkowym argumentem jest przetrzymanie a2 w podobnej muzycznie i pianistycznie sytuacji w t. 30-31.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Pominięcie korekty analogicznego miejsca

t. 11-12

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

Bez znaków w KG (→Wn)

!!!   miniat: nic.  Tu pusta klisza 

Akcenty długie w Wf

TGTU (2 znaki)

Krótkie akcenty w Wa

..

Brak akcentów w KG (→Wn) to niemal na pewno przeoczenie kopisty, który pominął wszystkie znaki między pięcioliniami w t. 7-13. Krótkie akcenty w Wa to z pewnością skutek standardowej interpretacji notacji Wf.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wa , Błędy KG