Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 24

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

..

W KG i Wf (oprócz Wf4) brakuje pięciu potrzebnych znaków chromatycznych – kasowników przed d1, d2 i h oraz krzyżyków przed fis2 i gis2. Ta oczywista niedokładność z pewnością ma źródło w pisowni [A]. Trzy z nich dodano w Wa1, cztery w Wf4; tylko Wn i Wa2 mają poprawną notację.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Znaki chromatyczne w różnych oktawach , Niedokładności Wf , Adiustacje Wn , Niedokładności Wa , Adiustacje Wf , Niedokładności KG

t. 25

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

..

Kasowniki przed 3. oktawą taktu znajdują się tylko w Wa, Wf4 i Wn2. Uzupełnienie oczywistego przeoczenia Chopina jest przypuszczalnie we wszystkich przypadkach dziełem adiustatorów (w Wn2 na pewno).

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Adiustacje Wn , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Adiustacje Wf , Niedokładności KG

t. 26-27

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

Dwa znaki  w KG (→Wn)

!!!   miniat: nic           TGTU

Dwutaktowe  w Wf (→Wa)

..

Jeden znak  w Wf (→Wa) to najprawdopodobniej dowolność sztycharza Wf. Świadczą o tym t. 214-215, w których wszystkie źródła mają zgodnie jednotaktowe , a które w rękopisach, a więc także w podkładzie do Wf były oznaczone jedynie jako powtórzenie omawianych taktów.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wf , Widełki dynamiczne kontynuujące

t. 28

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

Różne akcenty w KG (→Wn)

!!!   miniat: ten takt, tylko górna 5-linia.        TGTU

Akcent długi w Wf

ten z TGTU

Krótki akcent w Wa1

na 1

Dwa krótkie akcenty w Wa2

..

Akcenty, długi i krótki, podajemy w tekście głównym na podstawie wyraźnej pisowni KG (→Wn). Brak w Wf drugiego z nich może być zwykłym przeoczeniem. Wersja Wa1 to typowa niedokładność w odczytaniu długiego akcentu, zaś uzupełnienie Wa2 jest adiustacją wzorowaną zapewne na Wn.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Adiustacje Wa , Niedokładności Wa

t. 28

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

Łuk w KG (→Wn) i Wa2

!!!   miniat: nic.     TGTU

Bez łuku w Wf (→Wa1)

..

Brak pierwszego łuku w Wf (→Wa1) to zapewne przeoczenie sztycharza Wf. Uzupełniono je w Wa2, przypuszczalnie na podstawie porównania z Wn.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf