Wa2
Tekst główny
KG - Kopia Gutmanna
Wf - Wydanie francuskie
Wf1 - Pierwsze wydanie francuskie
Wf2 - Drugi nakład Wf
Wf3 - Trzeci nakład Wf
Wf4 - Czwarty nakład Wf
WfSz - Egzemplarz Szczerbatow
WfS - Egzemplarz Stirling
WfD - Egzemplarz Dubois
Wn - Wydanie niemieckie
Wn1 - Pierwsze wydanie niemieckie
Wn2 - Poprawiony nakład Wn
Wa - Wydanie angielskie
Wa1 - Pierwsze wydanie angielskie
Wa2 - Zmieniony nakład Wa
porównaj
  t. 1

W Wn pomiędzy pierwszymi oktawami l.r. widnieje znak . Jest to wynik błędnego odczytania cyfry 1, którą takt ten został oznaczony w KG – patrz uwaga o skrótowym zapisie. Znak powtórzono w Wa2, przesuwając go przed 1. oktawę taktu.

Porównaj to miejsce w źródłach »

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wn

notacja: Określenia słowne

Przejdź do tekstu nutowego

.