Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 10 nr 3, Etiuda E-dur

AI

!!!    miniat: pasek tekstowy krojem tytułowym.   "Etude"       To samo na kliszy zamiast tytułu i dedykacji

 A

!!!    miniat: pasek tekstowy "[Etude] Nro 3" krojem tytułowym.     To samo na kliszy zamiast tytułu i dedykacji

Wf1

!!!   jak TGTU, ale J (inicjał LIszta) !!!UWAGA!!!  miniatury w tym i dalszych wariantach jak w poprzednich etiudach

Wf2

!!!   TGTU: tytuł i dedykacja. W miniaturze mniejsza różnica wielkości i mniejszy odstęp między tytułem i dedykacją

Wn1   

!!!    to, co Wn (wariant 32), ale J (Liszt)

Wn1a (→Wn2Wn3Wn4Wn5)

!!!  Douze Grandes Études A son ami F. Liszt w dwóch rządkach w miniaturze, a jednym na kliszy

Wa2 (→Wa3)

!!!   Douze Grandes Etudes A ses amis J. Liszt et Ferd. Hiller w jednym rządku na kliszy

Wa4

!!!   Douze Grandes Etudes A F. Liszt et F. Hiller w 1 rządku na kliszy

..

W tekście głównym tytuł i dedykację podajemy w niewątpliwie autentycznym brzmieniu przyjętym w Wf. Rozszerzenia zarówno tytułu (w Wn i Wa), jak i dedykacji (w Wa) pochodzą najprawdopodobniej od wydawców. Patrz Etiuda C nr 1, t. 1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Dedykacje , Adiustacje Wn

t. 1-5

Utwór: op. 10 nr 3, Etiuda E-dur

Bez palcowania w AI, A i Wf (→Wn)

!!!     TGTU = Tu pusta klisza 

Palcowanie Wa

!!!     t. 1: pr.r. 4345, a nad tym 5454; pod ćwierćnutą w połowie taktu '3'; nad szesnastkami l.r. '1212 1212';          t. 2: pr.r. pod ósemkami dis1 2x '3'; nad 1. szesnastką '5' i nad nią '4', dalej '554' i nad ćwierćnutą '4' i nad tym '5';    l.r. '1212 1';       t. 3 tylko górna pięciolinia: pod '1312 1412', nad '554 55';    t. 4, dolny głos 1. połowa: '1212', górny głos '5434 5';    2. połowa szesnastki, przed (corel) '13-24' ;     t: 5, nad górną: '5554 5';   nad szesnastkami dolnej pięciolinii: 1. połowa '13 13 12 13' i 2. połowa '2323'.

..

Podane w Wa szczegółowe palcowanie pierwszej frazy jest dodatkiem Fontany.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa

t. 1

Utwór: op. 10 nr 3, Etiuda E-dur

w AI

!!!   miniat: pasek z napisem, krojem nutowym,    Tu Vivace

w A

!!!      Vivace ma non troppo

w Wf (→Wn,Wa)

!!!     TGTU (bez metronomu)

..

Zmiana Vivace na Lento została wprowadzona przez Chopina w korekcie Wf (→Wn,Wa). Określenie tempa tej Etiudy to najbardziej jaskrawy przykład zmiany koncepcji w utworach Chopina, choć pewne argumenty świadczą, że rzeczywiste zwolnienie tempa mogło nie być tak duże, jak to sugeruje przejście od Vivace do Lento ma non troppo. Por. t. 21.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Błędy Wa , Błędy Wn , Autentyczne korekty Wf

t. 1

Utwór: op. 10 nr 3, Etiuda E-dur

Bez oznaczenia w AI i A

!!!   miniat: pasek z metronomem;     Tu pusta klisza 

w Wf

!!!      TGTU

w Wn i Wa

!!!    jak TGTU, ale ćwierćnuta

..

Oznaczenie metronomu dodał Chopin korygując Wf. Wartość ćwierćnuty w Wn i Wa jest oczywiście błędna – nawet z ósemką tempo wydaje się bardzo szybkie i od ponad stu lat praktycznie nigdy nie jest respektowane przez pianistów.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wa , Błędy Wn , Tempa metronomiczne

t. 1

Utwór: op. 10 nr 3, Etiuda E-dur

Bez łuku w AI i Wf (→Wn,Wa)

!!!   miniat: 2 pierwsze ósemki, tylko górna 5-linia. bez napisów.      Tu pusta klisza 

Łuk w A

..

Przypadkowe pominięcie w Wf (→Wn,Wa) łuku zapisanego w A wydaje się tu najbardziej prawdopodobne.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf