Zagadnienia : Błędy Wf

t. 1

Utwór: op. 10 nr 3, Etiuda E-dur

AI

!!!    miniat: pasek tekstowy krojem tytułowym.   "Etude"       To samo na kliszy zamiast tytułu i dedykacji

 A

!!!    miniat: pasek tekstowy "[Etude] Nro 3" krojem tytułowym.     To samo na kliszy zamiast tytułu i dedykacji

Wf1

!!!   jak TGTU, ale J (inicjał LIszta) !!!UWAGA!!!  miniatury w tym i dalszych wariantach jak w poprzednich etiudach

Wf2

!!!   TGTU: tytuł i dedykacja. W miniaturze mniejsza różnica wielkości i mniejszy odstęp między tytułem i dedykacją

Wn1   

!!!    to, co Wn (wariant 32), ale J (Liszt)

Wn1a (→Wn2Wn3Wn4Wn5)

!!!  Douze Grandes Études A son ami F. Liszt w dwóch rządkach w miniaturze, a jednym na kliszy

Wa2 (→Wa3)

!!!   Douze Grandes Etudes A ses amis J. Liszt et Ferd. Hiller w jednym rządku na kliszy

Wa4

!!!   Douze Grandes Etudes A F. Liszt et F. Hiller w 1 rządku na kliszy

..

W tekście głównym tytuł i dedykację podajemy w niewątpliwie autentycznym brzmieniu przyjętym w Wf. Rozszerzenia zarówno tytułu (w Wn i Wa), jak i dedykacji (w Wa) pochodzą najprawdopodobniej od wydawców. Patrz Etiuda C nr 1, t. 1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Dedykacje , Adiustacje Wn

t. 6-7

Utwór: op. 10 nr 3, Etiuda E-dur

..

W partii pr.r. w Wf widoczne są w tym takcie ślady korygowania aż sześciu błędnych nut. Błędy sztycharza wynikały tu z rutynowego podejścia, zakładającego występowanie najprostszych schematów figuracji – .

kategoria redakcyjna: Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Błędy Wf , Autentyczne korekty Wf

t. 17

Utwór: op. 10 nr 3, Etiuda E-dur

..

Brak osobnego ten. dla l.r. jest zapewne wynikiem niestaranności sztycharza Wf (→Wn,Wa).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf

t. 17

Utwór: op. 10 nr 3, Etiuda E-dur

Bez łuku w AIWf (→Wn,Wa)

!!!   miniat: 2. połowa taktu, tylko górna 5-linia, bez wideł.     Tu pusta klisza 

Łuk w A

!!!    TGTU

..

Brak łuku w wydaniach uważamy za błąd.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf

t. 29

Utwór: op. 10 nr 3, Etiuda E-dur

Cztery kropki w A

!!!      miniat: ten takt, tylko dolna 5-linia.      TGTU

Sześć kropek w Wf (→Wa)

!!!     1. nuta i od 4. do końca

Pięć kropek w Wn1 (→Wn1a)

!!!    od 4. do konca

Łuk i kropki w Wn2 (→Wn3Wn4Wn5)

!!!    łuk nad 3 pierwszymi nutami i kropki od 4. nuty (=Wn1 + łuk)

Kropki z łukiem w Wa4

!!!    to co Wf (6 kropek) + łuk z Wn2

..

W tekście głównym podajemy najprawdopodobniej jedyną (nie licząc pozbawionego oznaczeń AI) autentyczną wersję znaków artykulacyjnych – wpisane w A cztery kropki staccato, mające w tym przypadku tradycyjne znaczenie niewielkich akcentów. Pozostałe wersje to przypuszczalnie wynik nałożenia błędów i adiustacji wydawców.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Niedokładności Wn , Adiustacje Wn