Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 64 nr 2, Walc cis-moll

Bez przedtaktu w As i AI

Przedtakt w A (→WfWn,Wa)

..

Pierwotna wersja bez przedtaktu najprawdopodobniej obowiązywała jeszcze na etapie pisania A, gdyż rozplanowanie znaków na początku tego autografu świadczy o późniejszym dopisaniu przedtaktu.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Różnice formy

t. 1-2

Utwór: op. 64 nr 2, Walc cis-moll

 w A

!!!   miniat: przedtakt (bez klucza, znaków i metrum) i t. 1-2, ścieśnione, tylko górna 5-linia, bez napisów.           TGTU

 w Wf (→Wa,Wn1cis,Wn1opWn2opWn3op)

EZnieU

 w Wn2cis

EZnieU1

..

Przesunięcie widełek  tak, by rozpoczynały się od przedtaktu, to zdaniem redakcji raczej niedokładność sztycharza Wf, toteż w tekście głównym podajemy niewątpliwie autentyczny znak A. Ponieważ jednak alternatywnej możliwości korekty Chopina w Wf nie da się całkiem wykluczyć, wersję Wf, powtórzoną we wszystkich pozostałych wydaniach oprócz Wn2cis, można uważać za potencjalnie autentyczny wariant. Skrócenie znaku w Wn2cis jest natomiast niewątpliwie adiustacją, w ramach której ujednolicono znaki  we wszystkich analogicznych taktach (t. 1-2, 5-6, 17-18 i 21-22).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Zakresy widełek dynamicznych , Adiustacje Wn , Autentyczne korekty Wf

t. 1-2

Utwór: op. 64 nr 2, Walc cis-moll

cis i dis w As i AI

Cis i Dis w A i Wf (→Wn,Wa)

..

W As i AI podstawy basowe w t. 1-2 zapisane są oktawę wyżej niż w wersji przygotowanej do druku (w A widać ślady poprawki z cis na Cis w t. 1). Obniżanie basu jest jednym z zabiegów często stosowanych przez Chopina podczas dopracowywania oryginalnych pomysłów – por. t. 14, 32, 39 i 55, 65 i 81, a także np. Walc Des nr 1, t. 50 i 77.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Poprawki A , Zmiany akompaniamentu , Zmiany rejestru basu

t. 1-32

Utwór: op. 64 nr 2, Walc cis-moll

..

W żadnym z wcześniejszych autografów – As i AI – nie ma oznaczeń pedalizacji. Patrz uwaga dotycząca określenia tempa.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

t. 1-32

Utwór: op. 64 nr 2, Walc cis-moll

..

W A gwiazdki  stawiane są albo po 3. ćwierćnucie taktu (lub odpowiadającej jej pauzie), albo przed nią, w zależności od tego, czy cały takt jest oparty na jednym akordzie, czy nie. W Wf rozróżnienie to uległo zatarciu – wszystkie znaki stawiane są albo pod, albo nieco po 3. ćwierćnucie (pauzie), przy czym różnice nie mają związku z pisownią A (ani – co za tym idzie – z harmonią). Pozostałe wydania mniej lub bardziej dokładnie odtwarzają wersję Wf, choć w Wn znaki stawiane są z reguły po 3. ćwierćnucie, a w Wa – raczej pod. W naszych transkrypcjach poszczególnych źródeł przyjmujemy, że gwiazdki umieszczone niedokładnie – najczęściej nieco po 3. ćwierćnucie – uznajemy za zgodne z większością takich znaków w danej frazie rozpatrywanego źródła.

Kilka szczególnych sytuacji – t. 4, 15, 20, 22, 24, 29, 30 i 31 – omawiamy osobno.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Niedokładności Wa