Zagadnienia : Niedokładności Wn

t. 1-32

Utwór: op. 64 nr 2, Walc cis-moll

..

W A gwiazdki  stawiane są albo po 3. ćwierćnucie taktu (lub odpowiadającej jej pauzie), albo przed nią, w zależności od tego, czy cały takt jest oparty na jednym akordzie, czy nie. W Wf rozróżnienie to uległo zatarciu – wszystkie znaki stawiane są albo pod, albo nieco po 3. ćwierćnucie (pauzie), przy czym różnice nie mają związku z pisownią A (ani – co za tym idzie – z harmonią). Pozostałe wydania mniej lub bardziej dokładnie odtwarzają wersję Wf, choć w Wn znaki stawiane są z reguły po 3. ćwierćnucie, a w Wa – raczej pod. W naszych transkrypcjach poszczególnych źródeł przyjmujemy, że gwiazdki umieszczone niedokładnie – najczęściej nieco po 3. ćwierćnucie – uznajemy za zgodne z większością takich znaków w danej frazie rozpatrywanego źródła.

Kilka szczególnych sytuacji – t. 4, 15, 20, 22, 24, 29, 30 i 31 – omawiamy osobno.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Niedokładności Wa

t. 20

Utwór: op. 64 nr 2, Walc cis-moll

Pedalizacja w A

!!!   miniat: nic.                        EZTU (Ped i *)

Pedalizacja w Wf (→Wa) i Wn2cis

Ped i gwiazdka pod 3 EZnieU

Pedalizacja w Wn1op i Wn1cis

Ped i gwiazdka EZnieU1

Bez pedalizacji w Wn2op (→Wn3op)

..

Brak oznaczeń pedalizacji w tym takcie to zapewne wynik adiustacji Wn2op (→Wn3op), mającej na celu ujednolicenie t. 4 i 20. Jeśli chodzi o umiejscowienie znaku , to tylko wersja A jest autentyczna, pozostałe to najprawdopodobniej wynik rutynowej interpretacji oznaczeń przez sztycharzy lub po prostu niedokładność w odtworzeniu podkładu.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Adiustacje Wn

t. 29

Utwór: op. 64 nr 2, Walc cis-moll

 przed 3. miarą taktu w A

 po 3. mierze w Wf (→Wn1cis) i Wn2op (→Wn3op)

 pod 3. miarą w Wn1op, Wa i Wn2cis

..

W Wf i części pozostałych wydań znak  umieszczono tak jak w pozostałych taktach, po 3. ćwierćnucie. Przeniesienie znaku pod ćwierćnutę można uważać za adiustację lub niedokładność Wn1op, Wa i Wn2cis. Podobnie w t. 31.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Adiustacje Wn , Niedokładności Wa

t. 39

Utwór: op. 64 nr 2, Walc cis-moll

Łuk od 1. ósemki w A, Wn i Wa

!!!   miniat: ten takt, tylko górna 5-linia, bez wideł.       EZTU

Łuk od 2. ósemki w Wf

EZnieU

..

Nie jest jasne, jak doszło do przesunięcia początku łuku w Wf – można podejrzewać korektę Chopina, ale znacznie bardziej prawdopodobna wydaje się błędna interpretacja A przez sztycharza, sprowokowana być może kształtem lewego końca rękopiśmiennego łuku. Za rozpoczęciem łuku od początku taktu przemawia łuk rozpoczynający się w analogicznym t. 55. Porównanie z tym taktem mogło się przyczynić do nieuwzględnienia wersji Wf przez oparte na nim Wn i Wa.
Podobnie w t. 103 i 167.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Niedokładności Wa , Autentyczne korekty Wf

t. 45-64

Utwór: op. 64 nr 2, Walc cis-moll

Krótsze  w A i Wn1op (→Wn2opWn3op)

!!!   miniat: nic.             EZTU w t. 45-48 i 61-64

Dłuższe  w Wf (→Wa,Wn1cisWn2cis)

EZnieU tu i EZTU w ostatniej linijce

..

Widełki  w t. 45-48 znajdują się tylko w wersji przygotowanej do druku, przy czym w Wf znak rozpoczyna się wcześniej niż w A. Pozostałe wydania oddają mniej lub bardziej dokładnie wersję Wf – w Wn,op znaki są nieco krótsze, prawie takie jak w A, zaś w WaWncis nieco dłuższe. Ponieważ dokładne różnice nie mają tu praktycznego znaczenia, dzielimy je na dwie grupy, odpowiadające zasięgiem albo znakowi w A, albo w Wf.
Także w t. 61-64 widełek nie ma we wcześniejszych rękopisach, nie ma tam też różnic długości znaku w pozostałych źródłach.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Zakresy widełek dynamicznych