Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 1-32

Utwór: op. 64 nr 2, Walc cis-moll

..

W A gwiazdki  stawiane są albo po 3. ćwierćnucie taktu (lub odpowiadającej jej pauzie), albo przed nią, w zależności od tego, czy cały takt jest oparty na jednym akordzie, czy nie. W Wf rozróżnienie to uległo zatarciu – wszystkie znaki stawiane są albo pod, albo nieco po 3. ćwierćnucie (pauzie), przy czym różnice nie mają związku z pisownią A (ani – co za tym idzie – z harmonią). Pozostałe wydania mniej lub bardziej dokładnie odtwarzają wersję Wf, choć w Wn znaki stawiane są z reguły po 3. ćwierćnucie, a w Wa – raczej pod. W naszych transkrypcjach poszczególnych źródeł przyjmujemy, że gwiazdki umieszczone niedokładnie – najczęściej nieco po 3. ćwierćnucie – uznajemy za zgodne z większością takich znaków w danej frazie rozpatrywanego źródła.

Kilka szczególnych sytuacji – t. 4, 15, 20, 22, 24, 29, 30 i 31 – omawiamy osobno.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Niedokładności Wa

t. 13

Utwór: op. 64 nr 2, Walc cis-moll

 w A (prawdopodobna interpretacja) i Wn2cis

!!!   miniat: 2 ostatnie ósemki t. 12 i t. 13, tylko górna 5-linia, bez łuku.           EZTU

 w A, możliwa interpretacja

EZnieU

 w Wf (→WaC,Wn1cis,Wn1opWn2opWn3op)

EZTU bez części po akordzie

 w WaW

EZnieU1

..

Zasięg widełek  zapisanych w A jest niejasny – górne ramię wydaje się być znacznie dłuższe niż dolne. Odpowiedni znak w Wf (→WaC,większość Wn) odpowiada być może zasięgowi dolnego ramienia widełek A. W tekście głównym proponujemy uśredniony zasięg znaku, który prowadzi wówczas do najwyższej nuty melodii; podobnej długości znak ma również – w wyniku adiustacji – Wn2cis. Alternatywnie można brać pod uwagę górne ramię, pisane prawdopodobnie jako pierwsze – takie dłuższe widełki wyznaczają szczyt crescenda praktycznie na początku następnego taktu. Brak kontynuacji znaku t. 13 wynika w WaW niemal na pewno z podziału na systemy – t. 13 rozpoczyna w tym wydaniu nową linię.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Zakresy widełek dynamicznych , Adiustacje Wn , Niedokładności Wa , Niedokładności A

t. 21-22

Utwór: op. 64 nr 2, Walc cis-moll

 w A, WaW1 (→WaW2) i Wn2op (→Wn3op)

!!!   miniat: te takty, tylko górna 5-linia, ścieśnione (t. 21 bardziej), bez łuku.                 EZTU

 w Wf (→Wn1op,Wn1cis)

EZnieU

 w WaC i Wn2cis

EZnieU1

..

Widełki  odtworzono w wydaniach niedokładnie – już w Wf (→Wn1op,Wn1cis) znak jest wyraźnie krótszy, co w pozostałych wydaniach podlegało dalszym zniekształceniom lub adiustacjom. Zgodność zakresu znaku w A oraz Wn2op (→Wn3op) i WaW jest wynikiem nałożenia się dowolnych, lecz idących w przeciwnych kierunkach zmian.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Zakresy widełek dynamicznych , Adiustacje Wn , Niedokładności Wa

t. 29

Utwór: op. 64 nr 2, Walc cis-moll

 przed 3. miarą taktu w A

 po 3. mierze w Wf (→Wn1cis) i Wn2op (→Wn3op)

 pod 3. miarą w Wn1op, Wa i Wn2cis

..

W Wf i części pozostałych wydań znak  umieszczono tak jak w pozostałych taktach, po 3. ćwierćnucie. Przeniesienie znaku pod ćwierćnutę można uważać za adiustację lub niedokładność Wn1op, Wa i Wn2cis. Podobnie w t. 31.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Adiustacje Wn , Niedokładności Wa

t. 39-40

Utwór: op. 64 nr 2, Walc cis-moll

 w A

!!!   miniat: nic.                  EZTU

 w Wf

EZnieU

 w Wn

EZnieU1

 w WaC

EZnieU3

 w WaW1 (→WaW2)

EZnieU2

..

W tekście głównym podajemy znak  zapisany w A. Już w Wf odtworzono go niedokładnie, przesuwając o ósemkę wcześniej. Niewielkie zmiany zakresu wprowadzono następnie także w WnWaW, a w WaC widełki rozciągnięto na całe dwa takty.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Zakresy widełek dynamicznych , Niedokładności Wa