Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 45, Preludium cis-moll

w Wn i Wa2

!!!   [miniat : Czernicheff krojem dedykacyjnym + trochę pustego, żeby się z 20 zgadzało na długość]

cała dedykacja w wersji Czernicheff

w Wf2

!!!   [ cała z Tchernischeff]

w Wf1 (→Wa1)

!!!   [pusta miniatura.  Na kliszy też nic]

..

Nie będąc pewien pisowni nazwiska księżniczki, Chopin prosił Fontanę (w liście z 6 X 1841), by się tego dowiedział od samej księżniczki lub jej guwernantki: "Nie wiem jak się pisze Czerniszewowa [...]: czy Tscher, czy Tcher? [...], czy Elisabeth i czy Tschernischef, czy ff [...]". Ponieważ ostatecznie Wn i Wf2 różnią się pod tym względem, wydaje się naturalne przyjęcie, że to później opublikowane Wf2 prezentuje ortografię sprawdzoną przez Chopina. Dedykację w Wa2 powtórzono za Wn.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Dedykacje

t. 2

Utwór: op. 45, Preludium cis-moll

Przednutka w Wf

Bez przednutki w Wn

!!!   [miniat : pół taktu, tylko górna.

Tu pusto

Przednutka z łuczkiem w Wa

!!!   ["rutynowy" łuczek od przednutki]

Propozycja redakcji

!!!   [przednut w nawiasie = TGTU]

..

Brak przednutki w Wn może być skutkiem nieuwagi sztycharza. Nieco większy odstęp między dwiema pierwszymi ćwierćnutami taktu można interpretować jako miejsce zaplanowane właśnie na ten ozdobnik. Nie jest to jednak wcale pewne, gdyż równomierność odstępów między nutami nie jest w Wn ściśle przestrzegana. Z tego względu proponujemy rozwiązanie wariantowe. Łuczek w Wa jest na pewno rutynowym dodatkiem wydawcy.

Podobny przypadek występuje w Etiudzie f op. 10 nr 9, t. 64.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wn

t. 4-5

Utwór: op. 45, Preludium cis-moll

 w Wf

!!!   [miniat : dolna 5-linia od ostatniej ćwierćnuty w t. 4 do 2. ósemki w t. 5.

Tu Ped na 4 w t. 4

Wn i Wa

..

Położenie znaku  w Wf1 w zasadzie oznacza wzięcie pedału na ostatniej mierze t. 4, co ze względów harmonicznych nie mogło być zamiarem Chopina. Notacja ta jest prawdopodobnie wynikiem niezrozumienia autografu, w którym znak mógł być w ten sposób umieszczony z uwagi na brak miejsca pod bardzo nisko położoną nutą (Cis1 w t. 5). Pisownia Wf2, w którym t. 4 kończy linijkę tekstu, jest już jednoznacznie błędna. W Wa i Wn  umieszczono poprawnie w t. 5.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf

t. 4

Utwór: op. 45, Preludium cis-moll

Półnuta gis w Wf (→Wa1)

!!!   [miniat : cały takt obie 5-linie, zwęzić odstęp.

Tu pusta klisza (bez kropki przedłużającej gis)]

Półnuta z kropką w Wn i Wa2

!!!   [TGTU]

..

Pisownia Wf (→Wa1) jest mniej dokładna niż zaczerpnięty zapewne z [A2] zapis Wn (i Wa2). Nie sposób stwierdzić, czy jest to wynik niedokładnego odczytania [A1] przez sztycharza, czy mniej starannej notacji samego autografu.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf

t. 5-22

Utwór: op. 45, Preludium cis-moll

 w Wf (→Wa)

!!!   [miniat : tylko górna 5-linia, 2 ostatnie ósemki OBU rąk w t. 5 oraz t. 6 do oktawy (włącznie, z kawałkiem wiązania).

Tu  w połowie t. 6, 8, 10, 12, 20 i 22]

Wn

!!!   [ na końcu t. 5, 7, 9, 11, 19 i 21 (w t. 7 i 9 troszką bardziej w prawo niż jest, prawy koniec znaku "zahacza" o kreskę taktową]

Wariantowa propozycja redakcji

!!!   [TGTU z uwzględnieniem mikro-przesunięcia w t. 7 i 9; nawiasy przy tych znakach, przy których są]

..

Umiejscowienie znaków  w t. 5-6 i analog. (na tej stronie w t. 5-12 i 19-22) wykazuje konsekwentne rozbieżności pomiędzy Wn a Wf (→Wa). Zdaniem redakcji, obie koncepcje pedalizacji są autentyczne i mogą z powodzeniem być stosowane w praktyce wykonawczej. Z tego względu proponujemy tekst, w którym są one zestawione w formie wariantowej.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach