Zagadnienia : Błędy Wf

t. 4-5

Utwór: op. 45, Preludium cis-moll

 w Wf

!!!   [miniat : dolna 5-linia od ostatniej ćwierćnuty w t. 4 do 2. ósemki w t. 5.

Tu Ped na 4 w t. 4

Wn i Wa

..

Położenie znaku  w Wf1 w zasadzie oznacza wzięcie pedału na ostatniej mierze t. 4, co ze względów harmonicznych nie mogło być zamiarem Chopina. Notacja ta jest prawdopodobnie wynikiem niezrozumienia autografu, w którym znak mógł być w ten sposób umieszczony z uwagi na brak miejsca pod bardzo nisko położoną nutą (Cis1 w t. 5). Pisownia Wf2, w którym t. 4 kończy linijkę tekstu, jest już jednoznacznie błędna. W Wa i Wn  umieszczono poprawnie w t. 5.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf

t. 9

Utwór: op. 45, Preludium cis-moll

Bez ozdobników w Wf (→Wa)

!!!   [miniat : ten akord (z kreską taktową).

Tu tylko normalny # przed ais1]

Ozdobniki w Wn

!!!   [TGTU = przednutka i arpeggio]

..

Pozbawiona ornamentów wersja Wf (→Wa) jest prawdopodobnie wcześniejsza, choć błędów w odczytaniu [A1] nie da się całkiem wykluczyć (mogły być np. skutkiem jakichś poprawek i skreśleń w rękopisie). W tekście głównym podajemy przednutkę z arpeggiem na podstawie Wn.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf

t. 12

Utwór: op. 45, Preludium cis-moll

..

W Wf1  umieszczony jest przed 4. ósemką, gdzie znak ten nie ma żadnego uzasadnienia. Ten oczywisty błąd poprawiono zarówno w Wf2, jak i Wa. Także Wn ma poprawny tekst.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Adiustacje Wf

t. 16

Utwór: op. 45, Preludium cis-moll

..

W Wf1 (→Wa) wewnętrzna nuta akordu ma błędnie wartość całej nuty z kropką. Jest to z pewnością wynik przeoczenia sztycharza, który pominął laskę tej nuty (warto zwrócić uwagę, że główki nutowe półnut i całych nut niczym się w Wf nie różnią). W Wf2 zamiast dodać laskę, usunięto kropkę przedłużającą; wersja ta, mimo że z pewnością nieautentyczna, jest wszakże formalnie poprawna i brzmieniowo nieodróżnialna od wersji zamierzonej przez Chopina. W Wn omawiana nuta ma wartość półnuty z kropką, co niewątpliwie odpowiada pisowni obu autografów.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Błędy Wf , Adiustacje Wf

t. 18

Utwór: op. 45, Preludium cis-moll

Bez znaków (dis) w Wf1

!!!   [miniat : 5 ósemek tego taktu, obie 5-linie.

Tu pusta klisza (bez znaków chromatycznych)]

 dis w Wf2

!!!   [# przed 1. nutą l.r.]

obniżające Dis na D i dis1 na d1 w WfJ

!!!   [red = TGTU (3 kasowniki)]

Trzy  d w Wn i Wa

!!!   [TGTU =  1. i 3. ósemka l.r. oraz ósemka pr.r.]

..

W Wf1 w całym tym takcie nie ma ani jednego znaku chromatycznego, co oznacza, że podstawą harmoniczną jest tu akord zmniejszony dis-fis-a. Tak też to zrozumiano w Wf2, dodając  ostrzegawczy przed 1. ósemką l.r. Chopinowskie poprawki w WfJ oraz wypisana bezbłędnie wersja Wn dowodzą, że intencją Chopina był tu akord D-dur jako podstawa harmonii. Także adiustator Wa dodał odpowiednie kasowniki. Por. także dalszą uwagę w tym takcie.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Adiustacje Wa , Błędy Wf , Dopiski WfJ , Adiustacje Wf