Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Artykulacja, akcenty, widełki
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


Artykulacja, akcenty, widełki

t. 8-16

Utwór: op. 22, Andante spianato

Akcenty długie w Wf (→Wn1), interpretacja kontekstowa

!!!   miniat: nic.               TGTU = 3 akcenty długie w t. 8, 11 i 16

Krótkie akcenty w Wa i Wn2 (→Wn3)

..

Akcenty w t. 8, 11 i 16 odtwarzamy jako długie, mimo że zakwalifikowanie znaków w Wf jako długich lub krótkich akcentów nie jest oczywiste (są one jednak wyraźnie dłuższe od akcentów w t. 52 czy 55-62). Za akcentami długimi zdecydowanie przemawia kontekst muzyczny – akcentowane e3 w t. 8 to najdłuższa i najwyższa nuta 8-taktowej frazy, a synkopowane c3 w t. 11 jest podobnego typu punktem kulminacyjnym końcowego zwrotu melodycznego tej frazy. Podobny problem pojawia się przy ocenie akcentów w Wn1 – dopiero wyraźnie krótsze znaki w t. 52 (a także w większej liczbie w Polonezie) przekonują do uznania ich za długie. Znaki w Wa i Wn2 (→Wn3) są niewątpliwie krótkie.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wn , Niedokładności Wa

t. 17

Utwór: op. 22, Andante spianato

Znak w t. 18 w źródłach

!!!   miniat: jw.                     Tu bez kliszy 

Znak w t. 17-18 proponowany przez redakcję

TGTU = początek widełek

..

Z powodów omówionych na początku następnego taktu, w tekście głównym rozpoczynamy znak  już na końcu tego taktu, nieco wcześniej niż w źródłach.

kategoria redakcyjna: Adiustacje redakcyjne

t. 18

Utwór: op. 22, Andante spianato

Odwrócony akcent w Wf (→Wn)

EZnieU

 w Wa

EZnieU1

Znak w t. 17-18 proponowany przez redakcję

EZTU

..

Umiejscowienie odwróconego akcentu długiego wydaje się w Wf niedokładne, jeśli wziąć pod uwagę podobne znaki w analogicznych t. 49-52. Z tego względu w tekście głównym rozpoczynamy ten znak jeszcze w poprzednim takcie, by podkreślić jego związek z motywem wznoszącej się sekundy, któremu odwrócone akcenty z reguły towarzyszą (por. Koncert e op. 11, cz. II, t. 29). Wersja Wa to dowolna próba interpretacji tego znaku jako crescenda odnoszącego się przypuszczalnie do l.r.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Adiustacje Wa

t. 19-20

Utwór: op. 22, Andante spianato

> i  w Wf, odczyt dosłowny

!!!   miniat: Corel, 2 ostatnie nuty 19 i tyle ile trzeba 20, tylko górna 5-linia.                   EZnieU

i w Wn1

EZnieU1

> i > w Wa

EZnieU2

 i > w Wn2 (→Wn3)

EZnieU3

 i  proponowane przez redakcję

EZTU

..

Jako tekst Wf przyjmujemy akcenty różnej długości, gdyż znak w t. 20 jest nieco dłuższy. Zdaniem redakcji, znak w t. 20 można jednak interpretować inaczej, co pozwala zachować akcent długi w t. 19 (akcent ten nie różni się od innych znaków, które odtwarzamy jako akcenty długie). Obie te możliwości odczytania notacji Wf uważamy za równorzędne, w tekście głównym proponując tę, w której nie ma wątpliwego muzycznie akcentu na ostatniej nucie frazy. Wersje pozostałych wydań to wynik ujednoliceń i innych dowolnych adiustacji. 

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wa

t. 19

Utwór: op. 22, Andante spianato

Klinik w Wf (→Wn1,Wa)

!!!   miniat: wycinek od gis2 do drugiego c3, tylko górna 5-linia.               EZTU

Kropka staccato w Wn2 (→Wn3)

EZnieU

..

Zmiana klinika na kropkę to przejaw swoistej niechęci sztycharzy Wn do kliników, które w wielu miejscach zastępowano kropkami lub pomijano (np. w t. 52 i w wielu miejscach Poloneza).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wn