t. 19-20

> i  w Wf, odczyt dosłowny

!!!   miniat: Corel, 2 ostatnie nuty 19 i tyle ile trzeba 20, tylko górna 5-linia.                   EZnieU

i w Wn1

EZnieU1

> i > w Wa

EZnieU2

 i > w Wn2 (→Wn3)

EZnieU3

 i  proponowane przez redakcję

EZTU

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Akcenty długie, Niedokładności Wa

notacja: Artykulacja, akcenty, widełki

Powrót do adnotacji