Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 3

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

w A

Bez znaku w Wf (→Wn,Wa)

..

Nie jest pewne, czy wpisane w A  zostało celowo pominięte w Wf (→Wn,Wa). Biorąc pod uwagę, że identyczne określenie pojawia się dwa takty wcześniej, Chopinowska korekta wydaje się prawdopodobna. Podobnie w t. 107, patrz też t. 155.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Autentyczne korekty Wf

t. 3-4

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

Pedalizacja w A, Wn2 (→Wn3Wn4) i Wa2

!!!   miniat: nic.               TGTU

Bez znaków w Wf (→Wn1,Wa1)

..

Brak oznaczeń pedalizacji w Wf (→Wa,Wn1) to zapewne przeoczenie sztycharza. Znaki uzupełniono w Wn2 (→Wn3Wn4) przypuszczalnie na podstawie porównania z analogicznymi miejscami.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Adiustacje Wn

t. 3

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

..

Pominięte w A bemole przywracające As i as na 3. mierze taktu uzupełniono w Wf (→Wa, Wn). Podobnie w następnych wystąpieniach tego taktu – t. 51, 107 i 155 (w tym ostatnim korektę pominięto w Wf).

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Przeoczenia odwołania alteracji , Błędy A , Autentyczne korekty Wf

t. 6

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

..

W Wf przeoczono oznaczenie zdjęcia pedału  wpisane w A. Brak uzupełniono w Wn oraz Wa.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Brak znaku zdjęcia pedału

t. 7-8

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

..

W Wn1, prawdopodobnie w wyniku omyłki 2. miara t. 7 oraz cały t. 8 zapisane są bez kropek staccato. W późniejszych Wn, zapewne w celu ujednolicenia wszystkich wystąpień tego fragmentu, usunięto kropki także na 3. mierze t. 7. Por. t. 111-112.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wn , Adiustacje Wn