Zagadnienia : Przeoczenia odwołania alteracji

t. 3

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

..

Pominięte w A bemole przywracające As i as na 3. mierze taktu uzupełniono w Wf (→Wa, Wn). Podobnie w następnych wystąpieniach tego taktu – t. 51, 107 i 155 (w tym ostatnim korektę pominięto w Wf).

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Przeoczenia odwołania alteracji , Błędy A , Autentyczne korekty Wf

t. 18

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

..

W A nie ma  obniżającego d1 na des1 na 3. mierze taktu. Niewątpliwy błąd Chopina poprawiono już w Wf1, być może na jego polecenie.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Przeoczenia odwołania alteracji , Błędy A , Autentyczne korekty Wf

t. 155

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

..

W A (→Wf) przeoczono bemole przywracające As i as na 3 mierze taktu. W pozostałych wydaniach niedokładność uzupełniono.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Przeoczenia odwołania alteracji , Pominięcie korekty analogicznego miejsca