Zagadnienia : Błędy Wf

t. 3-4

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

Pedalizacja w A, Wn2 (→Wn3Wn4) i Wa2

!!!   miniat: nic.               TGTU

Bez znaków w Wf (→Wn1,Wa1)

..

Brak oznaczeń pedalizacji w Wf (→Wa,Wn1) to zapewne przeoczenie sztycharza. Znaki uzupełniono w Wn2 (→Wn3Wn4) przypuszczalnie na podstawie porównania z analogicznymi miejscami.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Adiustacje Wn

t. 21

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

Bez nuty f w A

!!!   miniat: ta ćwierćnuta, tylko górna 5-linia.        Tu pusta klisza 

Nuta f w Wf (→Wn,Wa)

EZnieU (nuta, laska )

..

W t. 21 kropkę staccato, znajdującą się w A nad 1. oktawą l.r., błędnie odczytano w Wf (→Wn,Wa) jako dodatkową nutę f, którą przyłączono do seksty pr.r. Por. t. 125.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf

t. 28

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

..

W A (→WfWa1) brak  podwyższającego ces1 na c1. Oczywistą niedokładność Chopina poprawiono w Wn i Wa2, a także w WfS, w którym  dopisany jest prawdopodobnie ręką Chopina.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Adiustacje Wa , Błędy Wf , Adiustacje Wn , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Błędy A , Dopiski WfS , Ostatni znak przykluczowy

t. 32

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

..

W Wf (→Wn1) omyłkowo wstawiono dodatkowy znak  na początku taktu. Błąd skorygowano w kolejnych nakładach Wn oraz Wa.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Adiustacje Wn

t. 33

Utwór: op. 26 nr 2, Polonez es-moll

 w A, Wa oraz Wn2 (→Wn3Wn4)

=U; miniatura 2 ostatnie ósemki l.r.

Bez  w Wf

 pod ostatnią ósemką w Wn1

..

W Wf przeoczono zdjęcie pedału , co w Wn1 uzupełniono rutynowo znakiem na końcu taktu. W późniejszych Wn  przeniesiono pod 5. ósemkę taktu, zgodnie z A. Także uzupełnienie wprowadzone w Wa jest zasadniczo zgodne z A.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Adiustacje Wn