t. 3

 

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Przeoczenia odwołania alteracji, Błędy A, Autentyczne korekty Wf

notacja: Wysokość

Powrót do adnotacji