Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t.

Utwór: op. 50 nr 2, Mazurek As-dur

Arpeggio i przednutka nieprzekreślona w A1

!!!   miniat: wycinek, ten akord, obie pięciolinie.              EZTU

Przetrzymana przekreślona przednutka w Wf (→Wa)

EZnieU2

Przekreślona przednutka i arpeggio w Wn

EZnieU

Alternatywna propozycja redakcji

EZnieU1

..

Arpeggio przed akordem z przednutką nie zostało poprawnie odtworzone w żadnym z pierwszych wydań. Wersja Wf (→Wa) to najprawdopodobniej zniekształcony zapis A1 – oznaczający arpeggio pionowy łuk odtworzono jako konwencjonalny, co w tym wypadku nadało mu postać łuku przetrzymującego przednutkę. W Wn wężyk arpeggia obejmuje błędnie także es w l.r. We wszystkich wydaniach przednutka jest – wbrew A1 – przekreślona, co prawdopodobnie jest niedokładnością lub rutynową adiustacją. Nie ma to wszakże wpływu na wykonanie, gdyż Chopin często traktował przekreślone i nieprzekreślone drobne ósemki zamiennie. W tekście głównym podajemy niewątpliwie autentyczną pisownię A1, zaś jako wersję alternatywną proponujemy rekonstrukcję notacji [A2], przy założeniu, że w Wn1 odtworzono prawidłowo wszystkie elementy zapisu oprócz zasięgu wężyka. 

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Adiustacje Wf

t. 1-6

Utwór: op. 50 nr 2, Mazurek As-dur

Bez łuków w A1 (→WfWa)

!!!   miniat: wycinek 2 takty i półnuta, tylko dolna 5-linia.                   Tu bez kliszy 

Łuki w Wn

TGTU = 5 x łuk pod ósemkami do półnuty

..

Pięć łuków pod głosem basowym to uprecyzyjnienie wprowadzone przez Chopina w [A2] lub w korekcie Wn1. Chopin dodał – przypuszczalnie w tym samym czasie – również pedalizację.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Autentyczne korekty Wn

t. 1

Utwór: op. 50 nr 2, Mazurek As-dur

..

Chopinowski skrót m.v., współcześnie nieużywany, zastępujemy określeniem w pełnym brzmieniu – mezza voce. Podobnie postąpiono już w Wa.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Adiustacje Wa

t. 1-5

Utwór: op. 50 nr 2, Mazurek As-dur

Akcenty długie w A1 i Wn1

!!!   miniat: wycinek, 2 takty, górna pięciolinia z obszarem pomiędzy pięcioliniami.               EZTU = 5 akcentów i łuk nad górną pięciolinią

Krótkie akcenty w Wf (→Wa) i Wn2

EZnieU

..

W tekście głównym podajemy 5 akcentów długich, umieszczonych pomiędzy pięcioliniami, co odpowiada niebudzącej wątpliwości pisowni A1. Notacja Wn1 jest z nią zasadniczo zgodna, choć na podstawie samego Wn1 trudno rozstrzygnąć, czy mamy do czynienia z krótkimi, czy długimi akcentami – są one w każdym razie nieco dłuższe niż większość akcentów w środkowej części Mazurka. Wersja pozostałych wydań, z krótkimi akcentami nad górną pięciolinią to z pewnością efekt rutynowej adiustacji – sztycharze Wf i Wn2 odtworzyli znaki w ten sam sposób, działając niezależnie od siebie.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wf , Umiejscowienie oznaczeń , Adiustacje Wn

t. 2-6

Utwór: op. 50 nr 2, Mazurek As-dur

Bez pedalizacji w A1 (→WfWa)

!!!   miniat: Corel, t. 2-4, tylko dolna 5-linia (na górze tak, żeby się cała przednutka zmieściła, zrobione z grubsza)               Tu bez kliszy 

Pedalizacja w Wn1

EZnieU gwiazdki w t. 2 i 4, reszta EZTU

Pedalizacja w Wn2

EZTU prócz gwiazdki w t. 2, która EZnieU

Pedalizacja propono- wana przez redakcję

EZTU

..

Pedalizacja w t. 2, 4 i 6, dodana przez Chopina w [A2] lub korekcie Wn1, została najprawdopodobniej odtworzona niedokładnie. Trudno bowiem przypuszczać, by moment zdjęcia pedału miał być inny w t. 2, a inny w t. 4. W tekście głównym proponujemy więc uśredniony zapis, choć w praktyce pedał można w obu miejscach trzymać cały takt. Zmiana wprowadzona w Wn2 jest więc w tym wypadku uzasadniona.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Adiustacje Wn