Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1-5

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. II

Bez łuku w Wf (→Wn,Wa)

!!!   miniat: nic.             Tu pusta klisza 

Łuk proponowany przez redakcję

TGTU = łuk w nawiasie

..

Łuk znajduje się w źródłach partii orkiestry, RFrork Wfork. Wydaje się więc prawdopodobne, że pominięcie go było przypadkowe. Niewykluczone zresztą, że legatiss. w Wf (→Wn,Wa) miało na celu złagodzenie braku tego łuku – na dodanie łuku nie ma w Wf miejsca.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Legato i łuki

t. 1

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. II

..

Na 4. ćwierćnucie taktu RFrork ma równe ósemki. Może to być pierwotna wersja, zmieniona przez Chopina w Wf, lub błąd.

kategoria redakcyjna: Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Rytm punktowany lub równy

t. 3

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. II

..

Nuty dis1 i cis1 na 2. mierze taktu mają w partii altówek wartość ósemek. Jest to pierwsza z kilku tego typu rozbieżności rytmicznych pomiędzy partią orkiestry a odpowiadającym jej Chopinowskim wyciągiem fortepianowym stanowiącym część Wf – por. t. 12 i 53. Nie wydaje się, by wszystkie je można było złożyć na karb pomyłek, brak też dowodów, by Chopin dążył do ujednolicenia rytmu w tych miejscach. Sugeruje to, że partie orkiestry i wyciągu były traktowane w pewnym stopniu niezależnie, i to w aspekcie, który można uznać za nieoczekiwany.

kategoria redakcyjna: Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Rytm punktowany lub równy

t. 3

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. II

fis1 przetrzymane w Wf (→Wa)

3 miary, tylko górna 5-linia.                 EZTU

fis1 powtórzone w Wn

 EZnieU

..

W Wf łuk przetrzymujący fis1 wydrukowany jest nieco niedokładnie, tak iż w Wn1 (→Wn2) odtworzono go błędnie jako łuk motywiczny dla dolnego głosu pr.r. (w Wn3 znak pominięto).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Błędy Wn

t. 3

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. II

Palcowanie wpisane do WfH

!!!   miniat: nic.               EZnieU

Bez palcowania lekcyjnego

..

Autentyczność palcowania wpisanego w WfH nie jest pewna – patrz charakterystyka tego źródła.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Dopiski WfH