Zagadnienia : Niedokładności Wn

t. 3

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. II

fis1 przetrzymane w Wf (→Wa)

3 miary, tylko górna 5-linia.                 EZTU

fis1 powtórzone w Wn

 EZnieU

..

W Wf łuk przetrzymujący fis1 wydrukowany jest nieco niedokładnie, tak iż w Wn1 (→Wn2) odtworzono go błędnie jako łuk motywiczny dla dolnego głosu pr.r. (w Wn3 znak pominięto).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Błędy Wn

t. 59-60

Utwór: op. 11, Koncert e-moll, cz. II

Łuk do akordu w Wf (→Wa)

!!!   miniat: nic.                       TGTU

Łuk nad triolą w Wn

..

Nie wiadomo, jak powstała różnica zasięgu łuku. Zdaniem redakcji najprawdopodobniejsza jest niedokładność sztycharza Wn.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn