Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 11-12

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

Bez znaków w KG (→Wn)

!!!   miniat: nic.  Tu pusta klisza 

Akcenty długie w Wf

TGTU (2 znaki)

Krótkie akcenty w Wa

..

Brak akcentów w KG (→Wn) to niemal na pewno przeoczenie kopisty, który pominął wszystkie znaki między pięcioliniami w t. 7-13. Krótkie akcenty w Wa to z pewnością skutek standardowej interpretacji notacji Wf.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wa , Błędy KG

t. 12

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

 w KG (→Wn)

!!!   miniat: nic.             TGTU

Bez znaku w Wf (→Wa)

..

Brak znaku  w Wf (→Wa) to niewątpliwe przeoczenie sztycharza – w analogicznym t. 200 odpowiedni znak występuje, a przecież oba te takty wydrukowano na podstawie jednego tylko zapisu [A].

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Niedokładności Wa

t. 24

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

..

W KG i Wf (oprócz Wf4) brakuje pięciu potrzebnych znaków chromatycznych – kasowników przed d1, d2 i h oraz krzyżyków przed fis2 i gis2. Ta oczywista niedokładność z pewnością ma źródło w pisowni [A]. Trzy z nich dodano w Wa1, cztery w Wf4; tylko Wn i Wa2 mają poprawną notację.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Znaki chromatyczne w różnych oktawach , Niedokładności Wf , Adiustacje Wn , Niedokładności Wa , Adiustacje Wf , Niedokładności KG

t. 28

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

Różne akcenty w KG (→Wn)

!!!   miniat: ten takt, tylko górna 5-linia.        TGTU

Akcent długi w Wf

ten z TGTU

Krótki akcent w Wa1

na 1

Dwa krótkie akcenty w Wa2

..

Akcenty, długi i krótki, podajemy w tekście głównym na podstawie wyraźnej pisowni KG (→Wn). Brak w Wf drugiego z nich może być zwykłym przeoczeniem. Wersja Wa1 to typowa niedokładność w odczytaniu długiego akcentu, zaś uzupełnienie Wa2 jest adiustacją wzorowaną zapewne na Wn.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Adiustacje Wa , Niedokładności Wa

t. 29-30

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. II

..

Notacja znaków chromatycznych w tym pasażu jest w źródłach niedokładna, co nie utrudnia jednak domyślenia się prawidłowego tekstu. W KG i wcześniejszych Wf brakuje ośmiu krzyżyków – przed fis, cis, fis1 i cis2 w l.r. oraz przed cis2fis2cis3 i fis3 w pr.r. W Wa, Wn i Wf4 znaki uzupełniano, lecz tylko Wn2 ma w pełni poprawną notację.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Znaki chromatyczne w różnych oktawach , Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Adiustacje Wn , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Niedokładności Wa , Adiustacje Wf , Niedokładności KG