Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 6-7

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

Łuki w A

Łuki w KG (→Wn)

Jeden łuk w Wf i Wa

..

W KG (→Wn) oddech w łuku został w wyniku niedokładności zapisu KG przesunięty na przełom taktów 6 i 7. Ciągły łuk w Wf i Wa również najłatwiej przypisać niedokładnemu odczytaniu A, choć zbieżność obu wydań jest w tej sytuacji zastanawiająca.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Niedokładności Wa , Niedokładności KG

t. 9

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

Ćwierćnuta z kropką w A (→Wa,KGWn)

Ćwierćnuta w Wf

..

Kropka przedłużająca g1 była w Wf przypu­szczalnie usuwana. Zdaniem redakcji, mogło chodzić o przesunięcie jej na właściwe miejsce, gdyż ślad po tym znaku widoczny jest poniżej główki nutowej, a nie powyżej, jak nakazuje reguła. W wyniku jakiegoś nieporozumienia lub zapomnienia kropki na właściwej wysokości nie wydrukowano.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Połowiczne korekty

t. 10

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

Ćwierćnuta z kropką w Wf, Wn i Wa

Ćwierćnuta bez kropki w A (→KG)

..

Brak w A (→KG) kropki przedłużającej ćwierćnutę f1 na początku tak­tu to najprawdopodobniej niedokładność – por. t. 18, a także np. 38 i 40. Kropkę dodano we wszystkich pierwszych wydaniach.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne

zagadnienia: Niedokładności A

t. 10

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

Łuki w A, interpretacja kontekstowa

Łuki w KG

Łuki w Wf i Wn, odczyt dosłowny A

Jeden łuk w Wa

..

Niedokładnie zapisane łuki A można rozmaicie interpretować, np. tak jak to odczytano w KG lub w Wf i Wn. Zdaniem redakcji Chopin mógł tu jednak mieć na myśli łuki takie, jak A ma w t. 18. Tę wersję przyjmujemy więc w tekście głównym. Wersja Wa z ciągłym łukiem jest z pewnością błędna.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Niedokładne łuki A , Niedokładności KG

t. 13

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

..

Dolny dźwięk drugiego akordu w pr.r. był z pewnością poprawiany w KG z d1 na e1. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy jest to poprawka własna Gutmanna, czy też Chopin przeglądając KG zauważył i skorygował błędną wysokość. Podobne niejasności, wynikające z poprawianych wysokości niektórych nut, pojawiają się wielokrotnie w całej Balladzie, w większości przypadków można jednak stwierdzić, jaka wysokość była zapisana pierwotnie i na jaką został poprawiona. W niektórych miejscach niejasna wysokość nuty w KG została błędnie odczytana i skopiowana do Wn

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Poprawki i zmiany; Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Niedokładności KG , Poprawki KG