Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 6-7

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

Łuki w A

Łuki w KG (→Wn)

Jeden łuk w Wf i Wa

..

W KG (→Wn) oddech w łuku został w wyniku niedokładności zapisu KG przesunięty na przełom taktów 6 i 7. Ciągły łuk w Wf i Wa również najłatwiej przypisać niedokładnemu odczytaniu A, choć zbieżność obu wydań jest w tej sytuacji zastanawiająca.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Niedokładności Wa , Niedokładności KG

t. 18

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

Łuki w A, interpretacja kontekstowa

Łuki w A (odczyt dosłowny→Wf)

Jeden łuk w KG (→Wn) i Wa

..

Nic nie wskazuje, by Chopin chciał tu mieć ciągły łuk, jak to odczytano w KG (→Wn) i Wa. Niemniej jednak kwestia zasięgu łuku kończącego się w tym takcie nie jest w A oczywista. Zdaniem redakcji bardziej prawdopodobne jest, że Chopin miał na myśli łuk obejmujący całą 1. połowę taktu, a nie tylko 1. nutę górnego głosu – patrz łuki A w podobnych kontekstach w t. 38 i 40.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Niedokładne łuki A , Niedokładności Wa , Niedokładności KG

t. 18

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

Łuki w A

Jeden łuk w KG (→Wn), Wf, Wa

..

Pozostaje zagadką, dlaczego wszystkie źródła oparte na A mają w l.r. ciągły łuk, mimo że w samym A łuk jest wyraźnie przerwany. Jest to tym bardziej zastanawiające, że podobna sytuacja ma miejsce także w t. 20 i 22.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Niedokładności Wa , Niedokładności KG

t. 20-22

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

Łuki w A

Łuk w KG (→Wn), Wf i Wa

..

We wszystkich źródłach z wyjątkiem A łuki l.r. nie są w tych taktach przerwane. Przypuszczalnie zarówno kopista, jak i sztycharze uznali przerwy za niedokładność łączenia łuków w A, zwłaszcza że łuki pr.r. rzeczywiście były przedłużane w tych miejscach.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Niedokładności Wa , Niedokładności KG

t. 21

Utwór: op. 38, Ballada F-dur

 w A (→KG,Wf)

w Wn

Bez  w Wa

..

W Wa przeoczono , natomiast w Wn znak przesunięto tak, by wypełnił jeden takt.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wn , Niedokładności Wa