Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t.

Utwór: op. 22, Andante spianato

Akcent długi w Wf (→Wn1)

!!!   miniat: nic.                           TGTU

Krótki akcent w Wa i Wn2 (→Wn3)

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wa

t.

Utwór: op. 22, Polonez

Bez znaku w Wf (→Wn)

!!!   miniat: nic.                      Tu bez kliszy 

> w Wa

jak TGTU, ale bez nawiasu

[>] proponowany przez redakcję

..

Brak w Wf (→Wn) akcentu na synkopowanym akordzie l.r. to wyraźna niedokładność zapisu, toteż dodajemy go w tekście głównym. Akcent ma również Wa.

kategoria redakcyjna:

t.

Utwór: op. 22, Polonez

..

Tak jak w t. 62, którego omawiany takt jest dosłownym powtórzeniem, w Wf (→Wn1,Wa) brak  przywracającego es3 w 7. od końca nucie biegnika. Oczywisty błąd poprawiono w Wn2 (→Wn3).

kategoria redakcyjna:

t.

Utwór: op. 50 nr 2, Mazurek As-dur

Arpeggio i przednutka nieprzekreślona w A1

!!!   miniat: wycinek, ten akord, obie pięciolinie.              EZTU

Przetrzymana przekreślona przednutka w Wf (→Wa)

EZnieU2

Przekreślona przednutka i arpeggio w Wn

EZnieU

Alternatywna propozycja redakcji

EZnieU1

..

Arpeggio przed akordem z przednutką nie zostało poprawnie odtworzone w żadnym z pierwszych wydań. Wersja Wf (→Wa) to najprawdopodobniej zniekształcony zapis A1 – oznaczający arpeggio pionowy łuk odtworzono jako konwencjonalny, co w tym wypadku nadało mu postać łuku przetrzymującego przednutkę. W Wn wężyk arpeggia obejmuje błędnie także es w l.r. We wszystkich wydaniach przednutka jest – wbrew A1 – przekreślona, co prawdopodobnie jest niedokładnością lub rutynową adiustacją. Nie ma to wszakże wpływu na wykonanie, gdyż Chopin często traktował przekreślone i nieprzekreślone drobne ósemki zamiennie. W tekście głównym podajemy niewątpliwie autentyczną pisownię A1, zaś jako wersję alternatywną proponujemy rekonstrukcję notacji [A2], przy założeniu, że w Wn1 odtworzono prawidłowo wszystkie elementy zapisu oprócz zasięgu wężyka. 

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Adiustacje Wf

t. 0-4

Utwór: WN 55, Walc f-moll, wersja Oury

dwa łuki w AO, AE (→KX), AK, AG, KC

jeden łuk do t. 4 w AR

jeden łuk do t. 2 w KY

..

W większości źródeł na przestrzeni taktów 1-4 zanotowane są dwa łuki: pierwszy obejmujący t. 1-2, drugi obejmujący t. 3-4. Początki i końce łuków zanotowane nieprecyzyjnie. AR ma jeden łuk obejmujący t. 1-4. W KY brak drugiego łuku, na przestrzeni t. 3-4 można uznać za niedokładność kopiowania. Z racji powtórzenia nuty c2 na początku Walca w AE (→KX) oraz KC pierwszy łuk rozpoczna się w przedtakcie. Podobnie jest w KY, jednak ze względu na przedtakt przetrzymany rozpoczynamy łuk od 1. taktu, wbrew zapisowi kopii.

 

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne