Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 29, Impromptu As-dur

A, zapis po rozwinięciu Chopinowskich skrótów (→Wn)

Brak dedykacji w Wa2

..

A (→Wn), Wf, Wa1 różnią się sformułowaniem dedykacji - chodzi jednak o tę samą osobę. Wersja A nie precyzuje, której z sióstr de Lobau utwór został ofiarowany. Podajemy dedykację w brzmieniu Wa1, zawierającą pełną informację o adresatce dedykacji. W Wa2 dedykację usunięto.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Dedykacje

t. 1

Utwór: op. 29, Impromptu As-dur

..

Rozwijamy Chopinowski skrót w określeniu tempa: Allo = Allegro.

kategoria redakcyjna: Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Skróty określeń

t. 1

Utwór: op. 29, Impromptu As-dur

A, Wa

..

Metrum  to najprawdopodobniej błąd lub adiustacja Wf i Wn. Tego rodzaju zmiany oznaczenia metrum spotykamy wielokrotnie także w innych utworach Chopina publikowanych w tych wydawnictwach – por. np. Etiudę C op. 10 nr 1, t. 1..

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Zmiany metrum , Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , 4/4 czy 2/2

t. 1

Utwór: op. 29, Impromptu As-dur

..

W Wf określenie legato ​umieszczono pomiędzy pięcioliniami. Nie wiadomo, czy takie umiejscowienie odpowiada intencji Chopina, czy jest to niedokładność w odtworzeniu podkładu. Nie ma to zresztą praktycznego znaczenia, gdyż w notacji Chopina znaki i określenia umieszczone nad pr.r. mogą odnosić się do obu rąk.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Umiejscowienie oznaczeń

t. 1

Utwór: op. 29, Impromptu As-dur

Palcowanie Chopinowskie wpisane do WfD

Bez palcowania lekcyjnego

..

W egzemplarzu lekcyjnym WfD Chopin wpisał palcowanie. Podajemy je jako propozycję redakcji.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Dopiski WfD