Zagadnienia : Błędy Wf

t. 1

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. II

Łuk pr.r. od półnuty w A

!!!   miniat: ten takt, obie pięciolinie, bez metrum i tempa.      Tu TGTU tylko pr.r.

Łuki od półnuty w Wn i WfD

TGTU 

Różne łuki w Wf

TGTU l.r.; od połowy taktu pr.r.

Łuki od połowy taktu w Wa

obie ręce od F-f-f1

..

W tekście głównym uwzględniamy dodany w korekcie Wn łuk dla l.r. – por. analogiczny łuk A w t. 91-92 – mimo że dodanie go przez Chopina nie jest całkiem pewne. Niewątpliwie pomyłkowe skrócenie w Wf łuku pr.r. skłoniło adiustatora Wa do podobnej zmiany w partii l.r. Błąd Wf został poprawiony ołówkowym wpisem w WfD.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Adiustacje Wa , Błędy Wf , Dopiski WfD , Autentyczne korekty Wn

t. 1

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. II

w A (→Wn) i Wa

Bez określenia w Wf

wpisane do WfS

..

Brak wskazania dynamiki to najprawdopodobniej przeoczenie sztycharza Wf. Uzupełnienia dokonano w Wa przypuszczalnie na podstawie porównania z t. 91. Natomiast określenie wpisane w WfS, mimo że nie ma powodów, by wątpić w jego autentyczność, jest jednak zapewne tylko doraźną uwagą lekcyjną, korygującą brak wskazówki dynamicznej w Wf. Nie uważamy go więc za wyraz generalnej zmiany koncepcji dynamicznej tego wstępu.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Adiustacje Wa , Błędy Wf , Dopiski WfS , Autentyczne zmiany i warianty po publikacji

t. 2

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. II

des1 w A (→Wn), Wf2 i Wa2 (→Wa3)

!!!   miniat: ten akord, tylko górna 5-linia.       TGTU (bemol)

d1 w Wf1 (→Wa1)

Tu pusta klisza 

..

Brak  obniżającego d1 na des1 to z pewnością przeoczenie sztycharza Wf1 (→Wa1). Błąd poprawiono w Wf2 i Wa2 (→Wa3).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Autentyczne korekty Wf

t. 8

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. II

Bez c1 w A (→Wn) i Wa2 (→Wa3)

!!!   miniat: nic.         Tu pusta klisza 

c1 w akordzie w Wf (→Wa1)

..

Dodatkowa nuta c1 na 5. ósemce to z pewnością pomyłka. Poprawny tekst w późniejszych Wa to wynik porównania z analogicznymi t. 27 i 76 lub z Wn1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Błędy Wa

t. 10

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. II

..

W A (→Wn1Wf) nie ma  obniżającego f na fes. To oczywiste przeoczenie Chopina poprawiono w Wa i Wn2.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Znaki chromatyczne w różnych oktawach , Błędy Wn , Adiustacje Wn , Niedokładności A