Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. II

Łuk pr.r. od półnuty w A

!!!   miniat: ten takt, obie pięciolinie, bez metrum i tempa.      Tu TGTU tylko pr.r.

Łuki od półnuty w Wn i WfD

TGTU 

Różne łuki w Wf

TGTU l.r.; od połowy taktu pr.r.

Łuki od połowy taktu w Wa

obie ręce od F-f-f1

..

W tekście głównym uwzględniamy dodany w korekcie Wn łuk dla l.r. – por. analogiczny łuk A w t. 91-92 – mimo że dodanie go przez Chopina nie jest całkiem pewne. Niewątpliwie pomyłkowe skrócenie w Wf łuku pr.r. skłoniło adiustatora Wa do podobnej zmiany w partii l.r. Błąd Wf został poprawiony ołówkowym wpisem w WfD.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Adiustacje Wa , Błędy Wf , Dopiski WfD , Autentyczne korekty Wn

t. 1

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. II

w A (→Wn) i Wa

Bez określenia w Wf

wpisane do WfS

..

Brak wskazania dynamiki to najprawdopodobniej przeoczenie sztycharza Wf. Uzupełnienia dokonano w Wa przypuszczalnie na podstawie porównania z t. 91. Natomiast określenie wpisane w WfS, mimo że nie ma powodów, by wątpić w jego autentyczność, jest jednak zapewne tylko doraźną uwagą lekcyjną, korygującą brak wskazówki dynamicznej w Wf. Nie uważamy go więc za wyraz generalnej zmiany koncepcji dynamicznej tego wstępu.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Poprawki i zmiany

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Adiustacje Wa , Błędy Wf , Dopiski WfS , Autentyczne zmiany i warianty po publikacji

t. 2

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. II

..

Przed górną nutą oktawy nie ma w A . Oczywistą niedokładność poprawiono w Wn (→WfWa).

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Znaki chromatyczne w różnych oktawach , Adiustacje Wn , Niedokładności A

t. 2-3

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. II

..

Na 2. i 3. mierze t. 2 w Wn (→WfWa) błędnie odtworzono podział akordów pomiędzy ręce – nuty b1 i h1 zostały wbrew A przydzielone do l.r.
W Wn1 (→Wf) wszystkie pięć nut akordu na początku t. 3 umieszczono błędnie na jednej laseczce.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wn , Adiustacje Wn

t. 2-3

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. II

Dwa łuki w A

!!!   miniat: nic.          EZTU

Jeden łuk w Wn (→WfWa)

EZnieU

..

Obie źródłowe wersje łukowania tej frazy zostały zapisane przez Chopina w A – dwa łuki w omawianym miejscu, jeden w analogicznych t. 92-93. Łuk Wn (→WfWa) jest efektem korekty, być może Chopinowskiej, nie zmieniano jednak prawidłowo odtworzonych łuków A, lecz inne, błędne łukowanie – ślady wskazują, że pierwotny łuk sięgał do 2. ćwierćnuty w t. 3. W tej sytuacji w tekście głównym pozostawiamy wersję A, uważając wersję wydań za równorzędny wariant.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Autentyczne korekty Wn