Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 71-72

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. I

Akcenty długie w A (→WnWf)

!!!   miniat: nic.           TGTU (4 znaki)

Krótkie akcenty w Wa

..

Krótkie akcenty w Wa to niedokładność wynikająca z niestosowania znaku długiego akcentu.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wa

t. 80

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. I

Akcent długi w A i Wf

!!!   miniat: 2 akordy, tylko górna 5-linia.           TGTU

 w Wn

EZnieU

Krótki akcent w Wa

..

Typowy akcent długi widoczny w A został w Wn1 odtworzony jako . W dalszych wydaniach znak przyjmował różną postać, co spowodowane było różną gęstością zapisu i drobnymi przesunięciami, wynikającymi z odmiennych zwyczajów sztycharzy.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Akcenty długie , Niedokładności Wn , Niedokładności Wa

t. 83-85

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. I

 w A

!!!   miniat: pół t. 83, tylko górna 5-linia, bez łuku.              TGTU (2 x , 83 i 85)

 w Wn (→Wf)

EZnieU 

Akcent i  w Wa

Krótki akcent 83, zaczęty równo z widłami + EZnieU

..

Skrócenie widełek  w t. 83 i 85 to z pewnością niedokładność Wn (→WfWa). Figura ta – lub jej wariant – występuje czterokrotnie (t. 83, 85, 91 i 93) i za każdym razem znak obejmuje w A 4 ósemki. W wydaniach tylko w t. 91 znak został odtworzony prawidłowo. W Wa ze względu na bardzo gęste upakowanie nut, widełki w t. 83 przybrały formę akcentu.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wa

t. 99

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. I

 po d1 w A (→Wn)

!!!   miniat: 3. -5. ósemka, tylko dolna 5-linia, ścieśnione.               TGTU (wiem że się Wn1 od Wn2 trochę różnią, trudno)

 pod d1 w Wf

 przed d1 w Wa

Bez znaku w Wn1a

..

Znak  odtworzono niedokładnie zarówno w Wf, jak i Wa, za każdym razem skracając przepisany czas zatrzymania pedału.

W niektórych egzemplarzach Wn1a dokonano retuszów graficznych mających prawdopodobnie na celu usunięcie usterek wokół łuku w t. 102-103 (usterki te są widoczne na egzemplarzu prezentowanym w naszym systemie). W trakcie poprawek pomyłkowo usunięto omawiany znak  w t. 99.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Błędy wynikające z poprawek , Błędy Wn , Niedokładności Wa

t. 100

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. I

3 akcenty długie w A

!!!   miniat: pół taktu i 2 nuty, tylko górna 5-linia, bez łuku.                 EZTU (3 akcenty i 2 piątki)

 w Wn1 (→Wf)

EZnieU (widły i piątki)

2 krótkie akcenty w Wa i Wn2

krótkie zamiast długich (2 pierwsze) + piątki pod

..

Trudno wytłumaczyć różnicę w podejściu do akcentów długich między t. 99 a 100, gdyż w A znaki w t. 100 wcale nie są dłuższe od poprzednich. Być może kluczem do rozwiązania zagadki jest pominięty trzeci akcent – jeśli początkowo przeoczono w Wn1 wszystkie akcenty w tym takcie, Chopin korygując to wydanie mógł dodać dwa pierwsze, które tym razem już odtworzono błędnie jako 

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Błędy Wn , Adiustacje Wn , Niedokładności Wa