Zagadnienia : Niedokładności Wn

t. 8

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. I

Łuk do f2 w A

!!!   miniat: nic.               TGTU

Łuk do g2 w Wn (→WfWa)

..

Łuk A nie dochodzi wprawdzie do samego końca motywu, był jednak przedłużany, co dowodzi, że Chopin miał na myśli znak obejmujący wszystkie nuty pr.r. w tym takcie.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładne łuki A

t. 10

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. I

Łuk do ósemki w A i Wa

!!!   miniat: od 3. do 5. ósemki (z przednutką), tylko górna 5-linia.                TGTU

Łuk do szesnastki w Wn (→Wf)

..

Skrócenie łuku w Wn (→Wf) to typowy przykład niedokładności, wynikającej z rutynowego, "smyczkowego" podejścia do łukowania. Przedłużenia łuku w Wa dokonano przypuszczalnie na podstawie analogii z t. 12.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wn

t. 12-14

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. I

Kreseczki do t. 13 w A i Wn2

!!!   miniat: nic.                    TGTU bez t. 14

Bez kreseczek w Wn1 (→WfWa)

Kreseczki do t. 14 proponowane przez redakcję

TGTU

..

Pomijanie kreseczek, wyznaczających zakres zmiany dynamicznej (lub agogicznej), to bardzo częsta niedokładność w pierwszych wydaniach dzieł Chopina. Zdaniem redakcji, Chopin niedokładnie oznaczył zasięg crescenda – kreseczki w A kończą się po prostu na końcu strony; sytuacje takie często powodowały w autografach (i innych typach źródeł) brak dokończenia takich elementów notacji, jak łuki, widełki dynamiczne lub właśnie kreseczki po określeniach słownych.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Niedokładności Wn , Adiustacje Wn

t. 13

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. I

Łuk w A i Wn2

!!!   miniat: ten takt od 2. ósemki, tylko górna 5-linia.           TGTU

Łuki w Wn1 (→WfWa), odczyt dosłowny

Zachodzące łuki EZnieU

Łuki Wn1 (→WfWa), możliwa interpretacja

EZnieU2

Inna interpretacja Wn1 (→WfWa)

EZnieU3

..

Łuki Wn1 (→WfWa) można częściowo uważać za efekt ingerencji Chopina – łuk biegnący od 2. ósemki mógł być dodany jako być może uproszczona korekta błędnego, zbyt krótkiego łuku w 2. połowie taktu. Oprócz odczytania dosłownego tego łukowania proponujemy jeszcze dwie jego prawdopodobne interpretacje.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Adiustacje Wn , Autentyczne korekty Wn

t. 19

Utwór: op. 21, Koncert f-moll, cz. I

Kropka staccato w A i Wn2

!!!   miniat: nic.               TGTU

Bez znaku w Wn1 (→WfWa)

..

Brak kropki w Wn1 (→WfWa) to z pewnością przeoczenie sztycharza.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Adiustacje Wn