Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. IV

w KG (→Wn) i Wa2

Bez tytułu w Wf (→Wa1)

..

Chopin pisząc do Fontany w sierpniu 1839 r., określił tę część Sonaty mianem "finałek niedługi". Pominięcie konwencjonalnego tytułu "Finale" w Wf (→Wa1) wydaje się więc być zwykłym nieopatrzeniem. 

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Niedokładności Wf

t. 1

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. IV

sotto voce e legato w KG (→Wn) i Wf (→Wa)

 i łuk w Afin

..

Tę samą ideę zapisał Chopin inaczej, przygotowując Sonatę do druku, a inaczej, pisząc okolicznościowy autograf-podarunek fragmentu finału. Wersja Afin, choć późniejsza, może być traktowana jedynie jako ciekawostka.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Autentyczne zmiany i warianty po publikacji

t. 1-12

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. IV

..

Nieprzerwany łuk Afin odpowiada wskazówce legato w wersji drukowanej.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Autentyczne zmiany i warianty po publikacji

t. 1-2

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. IV

..

Drugie połowy taktów zapisane są w Afin skrótowo jako powtórzenie pierwszych.

kategoria redakcyjna: Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Skrótowy zapis A

t. 2

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. IV

..

W KG ostatnią ósemką l.r. jest G. W Wn błąd poprawiono, przypuszczalnie na podstawie porównania z 1. połową taktu.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wn , Błędy KG