Zagadnienia : Skrótowy zapis A

t. 1-2

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. IV

..

Drugie połowy taktów zapisane są w Afin skrótowo jako powtórzenie pierwszych.

kategoria redakcyjna: Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Skrótowy zapis A

t. 9-12

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. IV

..

Od połowy t. 9 w Afin zapisana jest tylko partia pr.r. Na dolnej pięciolinii Chopin wpisał wskazówkę unisono jako oznaczenie kontynuacji l.r. równolegle z pr.r. Autograf ten kończy się wraz z t. 12.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Skrótowy zapis A , Źródła niekompletne

t. 39-46

Utwór: op. 35, Sonata b-moll, cz. IV

..

Powrót początkowego fragmentu utworu jest w KG oznaczony skrótowo za pomocą ponumerowanych od 1 do 10, pustych taktów, co niewątpliwie odpowiada pisowni [A]. Powtórzenie aż 10 taktów jest albo wersją pierwotną, albo – co zdaniem redakcji bardziej prawdopodobne – pomyłką Chopina.

kategoria redakcyjna: Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Skrótowy zapis A