Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 25 nr 4, Etiuda a-moll

Tytuł w A

!!!   miniat: jak w poprzednich Etiudach.      Tu 4me Etude i numer 4 przed nutami. Bez dedykacji

Tytuł i dedykacja w KF

!!!    jak war 22 w poprzednich etiudach, tylko 4me Etude   i numer 4 przed nutami

Tytuł i dedykacja w Wn1

!!!    ten i następne warianty ściśle wg Etiudy As ze zmianą numeru, gdzie występuje (zamiast 1re ma być 4me, a zamiast I – IV, zamiast 13 – 16) 

Tytuł i dedykacja w Wn2 (→Wn3)

Tytuł i dedykacja w Wf

Tytuł i dedykacja w Wa1 i Wa3

Tytuł w Wa2

Propozycja redakcji

..

W tekście głównym podajemy tytuł i dedykację zgodnie ze stroną tytułową całego opus w KF i Wf.
Patrz Etiuda As nr 1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Dedykacje , Adiustacje Wn

t. 1

Utwór: op. 25 nr 4, Etiuda a-moll

w A (→Wf)

!!!   miniat: pasek z oznaczeniem metronomu.    Tu ćwierćnuta = 120

w KF (→Wn) i Wa

!!!     TGTU 160

..

Wartości tempa metronomicznego, zarówno 120 w A, jak i 160 w KF napisane są ręką Chopina, tak też najprawdopodobniej było w rękopiśmiennym podkładzie do Wa. W tekście głównym podajemy zatem 160, występujące w dwóch autentycznych źródłach.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy A , Tempa metronomiczne

t. 1

Utwór: op. 25 nr 4, Etiuda a-moll

w A (→KF), Wa i Wn2 (→Wn3)

!!!      miniat: tylko znak metrum.     Tu przekreślone C = TGTU

w Wf i Wn1

!!!      C

..

Użycie metrum  dziwi jedynie w Wn1, gdyż w Wf nie użyto oznaczenia  w Etiudach – wbrew rękopisom – ani razu, ani w op. 25, ani w op. 10, ani w Etiudzie f Dbop. 36 nr 1 (por. też Impromptu As op. 29). W każdym wypadku, prawidłowość i autentyczność metrum  nie ulega tu dzięki A (→KF) najmniejszej wątpliwości. Właściwe metrum przywrócono w Wn2 (→Wn3).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Zmiany metrum , Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Adiustacje Wn , 4/4 czy 2/2

t. 1

Utwór: op. 25 nr 4, Etiuda a-moll

 w A (→Wf) i Wn2 (→Wn3)

!!!   miniat: przedtakt i 2 ósemki t. 1, obie pięciolinie, zwężone.         Tu p na początku t. 1 (EZnieU), na kliszy z kompletną kreską taktową

 w KF

!!!      EZnieU2 (z przerwaną kreską taktową)

 w Wn1 i Wa

..

Zdaniem redakcji, umieszczenie  w A dopiero na początku t. 1 to przykład użycia przez Chopina maniery – dziś już zupełnie niestosowanej – stawiania oznaczeń wewnątrz, a nie na początku obszaru ich obowiązywania. Możliwe też, że Chopin obawiał się sugestii, że określenie to odnosi się tylko do l.r., ale i to ryzyko wydaje się dzisiaj zaniedbywalne. Fontana w KF umieścił znak nieco wcześniej, tak iż w Wn1 wydrukowano go na samym początku utworu. Odczytanie to zrewidowano w Wn2 (→Wn3).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wn , Niedokładności KF , Znaki położone centralnie

t. 2-4

Utwór: op. 25 nr 4, Etiuda a-moll

Bez znaków w A (→Wf)

!!!   miniat: od 2. ósemki t. 2 do ostatniej t. 3, tylko górna 5-linia, ścieśnione.      Tu pusta klisza 

  w KF (→Wn1)

!!!      EZTU t. 2-4

  w Wa

!!!     EZnieU

  w Wn2 (→Wn3)

!!!        = EZnieU2,   = EZnieU

..

Para widełek   musiała być dodana przez Chopina w KF i podkładzie do Wa. Nic nie wskazuje na to, by Chopin chciał rezygnować z tych wskazówek – ich brak w A (→Wf) to niemal na pewno skutek pośpiechu i niedostatecznej uwagi przy wprowadzaniu poprawek i uzupełnień równolegle w trzech rękopisach edycyjnych. Podobnie w t. 6-8.
Skrócenie znaku  w Wn2 (→Wn3) jest przypuszczalnie adiustacją wydawcy lub pomyłką sztycharza.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Zakresy widełek dynamicznych , Adiustacje Wn , Autentyczne korekty KF