Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 25 nr 7, Etiuda cis-moll

Tytuł i dedykacja w KG

!!!    jak war 22 poprzednich etiud, tylko 7me Etude   i numer 7 przed nutami

Tytuł i dedykacja w Wn1

!!!    ten i następne warianty ściśle wg Etiudy As ze zmianą numeru, gdzie występuje (zamiast 1re ma być 7me, a zamiast I – VII, zamiast 13 – 19). 

Tytuł i dedykacja w Wn2 (→Wn3)

Tytuł i dedykacja w Wf

Tytuł i dedykacja w Wa1 i Wa3

Tytuł w Wa2

Propozycja redakcji

..

W tekście głównym podajemy tytuł i dedykację zgodnie ze stroną tytułową całego opus w KG i Wf.
Patrz Etiuda As nr 1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Dedykacje , Adiustacje Wn

t. 1

Utwór: op. 25 nr 7, Etiuda cis-moll

Palcowanie wpisane w WfS

!!!   miniat: te dwie ósemki w wersji drobnej ćwierćnutowej, bez widełek.          TGTU (drobne cyfry, takie jak są w corelu

Bez palcowania lekcyjnego

..

Charakterystyczne, wyrazowe palcowanie Chopinowskie zostało przez kompozytora wpisane w WfS.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Dopiski WfS

t. 1

Utwór: op. 25 nr 7, Etiuda cis-moll

Nuty normalnej wielkości w KG (→Wn) i Wa

!!!   miniat: pierwsze trzy, tylko dolna 5-linia, bez wideł i piano.       EZnieU same nuty, bez kaso h i # fis, bez wiązania ósemkowego cis-His

Drobne nuty w Wf

!!!      TGTU = EZTU (drobne nuty, też bez kaso h i # fis i bez wiązania ósemkowego)

..

Nie jest pewne, czy Chopin wyobrażał sobie beztaktowy wstęp zapisany nutami normalnej wielkości czy drobnymi. Zdaniem redakcji bardziej prawdopodobne jest nierozpoznanie przez Gutmanna drobnych nut w zapisie [A] i podobny błąd popełniony w podkładzie do Wa lub przez sztycharza tego wydania (por. Preludium cis op. 45, t. 79), niż samowolna zmiana zwykłej notacji na drobne nuty w Wf. Możliwe są także inne scenariusze tłumaczące genezę tej różnicy, ale pisownia drobnymi nutami, częściej stosowana w tego typu swobodnych metrycznie fragmentach, wydaje się tu w ogólności bardziej prawdopodobna.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

t. 1

Utwór: op. 25 nr 7, Etiuda cis-moll

Ósemki w KG (→Wn) i Wa

!!!   miniat: od 3. do 6. nuty, bez wideł i palców (łuk może być lub nie, co łatwiej).           Tu wiązanie (EZTU)

Ćwierćnuty w Wf

!!!       Tu pusta klisza 

..

W tekście głównym proponujemy ósemki, gdyż ich autentyczność jest niepodważalna. Natomiast ćwierćnuty w Wf mogą być następstwem nieuwagi sztycharza – odstępy między nutami cis-His i His-a odpowiadają wcześniejszemu odstępowi cis-cis (ósemka), a nie Gis-dis (ćwierćnuta), co prawdopodobnie oznacza, że sztycharz rozplanował nuty, widząc w podkładzie ósemki, potem jednak pominął to miejsce dodając wiązania. Z drugiej strony nie można całkiem wykluczyć korekty Chopina w Wf – ćwierćnuty były przezeń zapewne akceptowane na lekcjach, skoro odpowiednia poprawka nie została wpisana w żadnym z trzech egzemplarzy lekcyjnych (dwa z nich – WfD i WfS – noszą wyraźne ślady szczegółowego opracowywania Etiudy z Chopinem, a w WfS pierwsze dopisane palcowanie dotyczy właśnie tych dwóch nut). 

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf

t. 1

Utwór: op. 25 nr 7, Etiuda cis-moll

Palcowanie wpisane w WfD

!!!   miniat: 2 ostatnie szesnastki wstępu i półnuta w t. 1 (i wszystko pomiędzy), tylko dolna 5-linia, bez pedału, dynamiki, łuku i akcentu.      Tu (54) pod cis-dis

Palcowanie wpisane w WfS

!!!      (5  5)     pod cis i e

Bez palcowania lekcyjnego

!!!     Tu pusta klisza 

Proponowane połączenie wskazówek Chopinowskich

!!!    TGTU (545)

..

Palcowania wpisane w WfD i WfS uzupełniają się i częściowo pokrywają, toteż w tekście głównym podajemy je łącznie.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Dopiski WfD , Dopiski WfS