Zagadnienia : Błędy Wf

t. 1

Utwór: op. 25 nr 7, Etiuda cis-moll

Ósemki w KG (→Wn) i Wa

!!!   miniat: od 3. do 6. nuty, bez wideł i palców (łuk może być lub nie, co łatwiej).           Tu wiązanie (EZTU)

Ćwierćnuty w Wf

!!!       Tu pusta klisza 

..

W tekście głównym proponujemy ósemki, gdyż ich autentyczność jest niepodważalna. Natomiast ćwierćnuty w Wf mogą być następstwem nieuwagi sztycharza – odstępy między nutami cis-His i His-a odpowiadają wcześniejszemu odstępowi cis-cis (ósemka), a nie Gis-dis (ćwierćnuta), co prawdopodobnie oznacza, że sztycharz rozplanował nuty, widząc w podkładzie ósemki, potem jednak pominął to miejsce dodając wiązania. Z drugiej strony nie można całkiem wykluczyć korekty Chopina w Wf – ćwierćnuty były przezeń zapewne akceptowane na lekcjach, skoro odpowiednia poprawka nie została wpisana w żadnym z trzech egzemplarzy lekcyjnych (dwa z nich – WfD i WfS – noszą wyraźne ślady szczegółowego opracowywania Etiudy z Chopinem, a w WfS pierwsze dopisane palcowanie dotyczy właśnie tych dwóch nut). 

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf

t. 15

Utwór: op. 25 nr 7, Etiuda cis-moll

..

W KG i Wf nie ma  obniżającego cis na c. Tę oczywistą niedokładność poprawiono w Wn i Wa.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Adiustacje Wn , Przeoczenia znaków aktualnej tonacji , Błędy KG

t. 23

Utwór: op. 25 nr 7, Etiuda cis-moll

 w KG (→Wn) i Wa3

!!!   miniat: nic.       TGTU

 w Wf

!!!     pod 3. miarą (poziomo!)

Bez znaku w Wa1 (→Wa2)

..

W tekście głównym podajemy niebudzące wątpliwości widełki  zapisane w KG (→Wn). Znak  w Wf może być skutkiem spotykanego niejednokrotnie błędu druku polegającego na wstawieniu lustrzanego odbicia zamierzonego znaku (por. np. Etiudę c op. 10 nr 12, t. 53). Brak znaku w Wa1 (→Wa2) jest zapewne skutkiem nieuwagi, a dodanie go w Wa3 – adiustacją na podstawie Wn.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Odwrócenie znaku

t. 24

Utwór: op. 25 nr 7, Etiuda cis-moll

..

W Wf nie ma znaków chromatycznych przed 7. i 8. trzydziestodwójką. Tę częstą w Chopinowskiej pisowni niedokładność powtórzono zapewne za rękopisem. Chopin częściowo poprawił swój błąd w KG i WfD, dopisując  podwyższający gis na gisis. Wa i Wn mają poprawną notację.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Adiustacje Wa , Błędy Wf , Dopiski WfD , Znaki chromatyczne w różnych oktawach , Adiustacje Wn , Niedokładności KG

t. 27

Utwór: op. 25 nr 7, Etiuda cis-moll

..

W Wf nie ma  obniżającego gis2 na g2 w 1. akordzie taktu, co jest oczywistym błędem. Znak znajduje się we wszystkich pozostałych źródłach. Wszystkie źródła, łącznie z Wf, mają  na tej wysokości przed akordem na 2. mierze taktu. Ten w tym kontekście niepotrzebny znak w tekście głównym pomijamy.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf