Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 0

Utwór: op. 26 nr 1, Polonez cis-moll

Dedykacja w A (→WfWn1Wn2Wn3) i Wa2

Brak dedykacji w Wa1 i Wn4 (→Wn5)

..

W Wa1 oraz Wn4 (→Wn5) nie umieszczono dedykacji.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Dedykacje , Adiustacje Wn

t. 1

Utwór: op. 26 nr 1, Polonez cis-moll

..

Wyraźnie oddzielone przez Chopina w A określenie tempa (skrótowe) – Allo – oraz wyrazowe – appassionato – zostały w Wn połączone w jedno – Allegro appassionato.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wn

t. 1-12

Utwór: op. 26 nr 1, Polonez cis-moll

..

T. 1-12, oznaczone w A przez Chopina konwencjonalnym znakiem repetycji, zostały w wydaniach powtórnie wypisane. Jest to zdaniem redakcji dowolność wydawcy francuskiego, wynikająca prawdopodobnie ze względów graficznych – rozplanowania tekstu na stronach. Zdarza się w związku z tym, że analogiczne miejsca wykazują niewielkie różnice, które – wobec repetycji w A – z pewnością nie były zamierzone przez Chopina. Rozbieżności te wynikają przede wszystkim z przeoczeń i niedokładności sztycharzy, a w pewnym stopniu także z pobieżnej korekty Chopina. Ponieważ w tekście głównym zachowujemy pisownię A, dla t. 1-12 przyjmujemy dwa sposoby oznaczania różniących się elementów w powtarzanych taktach:

  • elementy, które pojawiają się tylko za pierwszym razem umieszczamy w nawiasach okrągłych;
  • elementy, które pojawiają się tylko za drugim razem umieszczamy w nawiasach kwadratowych.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne; Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Niedokładności Wa

t. 3

Utwór: op. 26 nr 1, Polonez cis-moll

..

W A Chopin wpisał niekonieczny  ostrzegawczy przy fisis. Znak usunięto we wszystkich wydaniach, jednakże w Wn1 (→Wn2) połowicznie, tylko w repetycji, natomiast w Wn3 (→Wn4Wn5) już w obu miejscach.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Znaki ostrzegawcze

t. 3

Utwór: op. 26 nr 1, Polonez cis-moll

Bez kropek staccato w A i w repetycji Wf (→Wn1)

Kropki staccato za pierwszym razem w Wf oraz w obu miejscach w Wa,Wn2 (→Wn3Wn4Wn5)

..

Kropki staccato dla 2. akordu są raczej nieautentyczne. Najprawdodpopdobniej zostały dodane przez adiustatorów, być może wskutek niewłaściwego odczytania A – między belką a główką najniższej nuty w pr.r. widoczny jest niewielki odprysk atramentu. Ponadto znaki zostały uzupełnione niekonsekwentnie: Wf (→Wn1) ma kropki tylko za pierwszym razem (w Wn1 tylko nad pr.r), natomiast nie ma ich w repetycji. Adiustatorzy Wa i Wn2 (→Wn3Wn4Wn5) dodali kropki w obu wystąpieniach.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Adiustacje Wn , Adiustacje Wf