Zagadnienia : Niedokładności Wa

t. 1-12

Utwór: op. 26 nr 1, Polonez cis-moll

..

T. 1-12, oznaczone w A przez Chopina konwencjonalnym znakiem repetycji, zostały w wydaniach powtórnie wypisane. Jest to zdaniem redakcji dowolność wydawcy francuskiego, wynikająca prawdopodobnie ze względów graficznych – rozplanowania tekstu na stronach. Zdarza się w związku z tym, że analogiczne miejsca wykazują niewielkie różnice, które – wobec repetycji w A – z pewnością nie były zamierzone przez Chopina. Rozbieżności te wynikają przede wszystkim z przeoczeń i niedokładności sztycharzy, a w pewnym stopniu także z pobieżnej korekty Chopina. Ponieważ w tekście głównym zachowujemy pisownię A, w transkrypcjach pozostałych źródeł przyjmujemy dla t. 1-12 dwa sposoby oznaczania różniących się elementów w powtarzanych taktach:

  • elementy, które pojawiają się tylko za pierwszym razem umieszczamy w nawiasach okrągłych;
  • elementy, które pojawiają się tylko za drugim razem umieszczamy w nawiasach kwadratowych.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne; Informacje źródłowe i stylistyczne

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Niedokładności Wa

t. 20

Utwór: op. 26 nr 1, Polonez cis-moll

Kropka staccato w A

ZMIANA TGTU=kropka staccato dla 1. ósemki (oktawy) w l.r.

Brak kropki w Wf (→WnWa)

..

W Wf (→Wn,Wa) pominięto kropkę staccato dla oktawy Dis1-Dis w l.r. Przeoczenie sztycharza niewąpliwie spowodowała niejasna notacja A, w którym Chopin wpisał niektóre kropki bardzo delikatnie a przy tym nie bezpośrednio pod nutą (przesunięte w lewo bądź w prawo) i dodatkowo zlewające się ze znakami pedalizacji.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Niedokładności Wa , Niedokładności A

t. 22

Utwór: op. 26 nr 1, Polonez cis-moll

Kropka staccato w A

Brak kropki w Wf (→Wn,Wa)

..

Brak kropki staccato dla 1. ósemki we wszystkich wydaniach jest niewątpliwie przeoczeniem sztycharza, wynikającym z niedokładności notacji A.
Patrz t. 20

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Niedokładności Wa , Niedokładności A

t. 22-23

Utwór: op. 26 nr 1, Polonez cis-moll

Początek łuku w A

TGTU=łuk od 2. nuty taktu

Początek łuku w Wf (→Wn,Wa)

..

Łuk w Wf (→Wn,Wa) rozpoczyna się od 1. nuty taktu. Jest to zapewne niedokładność sztycharza. Ponieważ łuk Wf nie nosi śladu korekty Chopina, w tekście głównym trzymamy się notacji A, w którym zaczyna się on od 2. nuty l.r.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wn , Niedokładności Wf , Niedokładności Wa

t. 31-32

Utwór: op. 26 nr 1, Polonez cis-moll

Koniec łuku w A (interpretacja kontekstowa) i w Wn2 (→Wn3Wn4Wn5)

TGTU=koniec łuku na 1. nucie w t. 32

Koniec łuku w Wf (→Wn1,Wa)

..

W Wf (→Wn1,Wa) łuk kończy się na ostatniej nucie t. 31. W podobnych t. 5-7 łuk jest doprowadzony do 1. nuty t. 7, która zamyka frazę. Prawdopodobną przyczyną skrócenia łuku w wydaniach jest niedokładność notacji A, w którym Chopin zakończył łuk tuż przed kreską taktową między t. 31 i 32.

kategoria redakcyjna: Niejasności graficzne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Niedokładne łuki A , Niedokładności Wa