Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 10 nr 9, Etiuda f-moll

Bez tytułu i dedykacji w AI

!!!     miniat=pusty pasek (patrz następny wariant); klisz pusta

w A (interpretacja kontekstowa)

w Wf1

!!!   jak TGTU, ale J (inicjał LIszta) !!!UWAGA!!!  miniatury w tym i dalszych wariantach jak w poprzednich etiudach

w Wf2

!!!   TGTU: tytuł i dedykacja. W miniaturze mniejsza różnica wielkości i mniejszy odstęp między tytułem i dedykacją

w Wn

!!!  Douze Grandes Études A son ami F. Liszt w dwóch rządkach w miniaturze i na kliszy

w Wa3

!!!   Douze Grandes Etudes A ses amis J. Liszt et Ferd. Hiller w dwóch rządkach na kliszy

w Wa4

!!!   Douze Grandes Etudes A F. Liszt et F. Hiller w 2 rządkach na kliszy

..

W tekście głównym tytuł i dedykację podajemy w niewątpliwie autentycznym brzmieniu przyjętym w Wf. Rozszerzenia zarówno tytułu (w Wn i Wa), jak i dedykacji (w Wa) pochodzą najprawdopodobniej od wydawców. Patrz Etiuda C nr 1, t. 1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Dedykacje , Adiustacje Wn

t. 1-7

Utwór: op. 10 nr 9, Etiuda f-moll

Łuki przez 5 i pół taktu w AI

!!!   miniat: 2. połowa t. 2 i 3 nuty t. 3 + 3. nuty t. 6, tylko dolna 5-linia bez pedału, z numerami taktów (3 i 6).       Tu łuki od t. 1 do 4 (transkr) lub do połowy t. 6 (red)     (łuki w t. 1 są wszędzie, więc będą na ESTU)

2 takty w A

!!!    t. 1-2 (TGTU)

1 takt w Wf (→Wn,Wa3)

!!!     tylko w t. 1 (czyli pusta klisza)

7 taktów w Wa4

!!!   t. 1-7

..

Źródła różnią się długością początkowego odcinka Etiudy, opatrzonego łukami l.r. Ponieważ nie ulega wątpliwości, że łuki te postawione są na wzór i podobne łukowanie obowiązuje praktycznie przez całą Etiudę, wszystkie te pisownie należy uważać za równoważne. W tekście głównym podajemy wersję A, jako niewątpliwie autentyczną i późniejszą niż AI (w Wf brak łuków w t. 2 może być przypadkowy). Patrz też t. 8 i 9-16.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf

t. 1

Utwór: op. 10 nr 9, Etiuda f-moll

Palcowanie dopisane w WfD

!!!   miniat: ten takt, tylko górna 5-linia, bez tempa.       Tu TGTU

Bez palcowania lekcyjnego

..

W tekście głównym uwzględniamy palcowanie pr.r. dopisane w WfD.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Dopiski WfD

t. 1-9

Utwór: op. 10 nr 9, Etiuda f-moll

Palcowanie A (→WfWn)

!!!   miniat: t.1 + 2 nuty t. 2, tylko dolna 5-linia, bez pedału i legatiss                   Tu TGTU (6 cyfr w t. 1)

Wa

!!!    t. 1-3 wszystkie grupy jak pierwsza (po 4 cyfry), t. 4-5 i 9 jak druga (po 2 cyfry)

..

Palcowanie podane przez Chopina w A (→WfWn), zostało w Wa powtórzone przez Fontanę w następnych figurach, aż do t. 5. Fontana przypomniał to palcowanie także w t. 9.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa

t. 1

Utwór: op. 10 nr 9, Etiuda f-moll

..

W AI nie ma określeń  i legatissimo. W tego typu sytuacjach, gdy AI jest jedynym źródłem, w którym nie ma jakiegoś określenia lub znaku, nie podajemy tej wersji jako alternatywy dla wersji innych źródeł. Rękopis ten miał prywatny, roboczy charakter i brak oznaczeń musi być w takich sytuacjach traktowany tylko jako świadectwo niedopracowania notacji.

Oba określenia podajemy w tekście głównym tam, gdzie Chopin je wpisał w A. W Wf (→Wn,Walegatissimo umieszczono pomiędzy pięcioliniami, a  – dopiero przed f1 w pr.r.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach