Zagadnienia : Błędy Wf

t. 1

Utwór: op. 10 nr 9, Etiuda f-moll

Bez tytułu i dedykacji w AI

!!!     miniat=pusty pasek (patrz następny wariant); klisz pusta

w A (interpretacja kontekstowa)

w Wf1

!!!   jak TGTU, ale J (inicjał LIszta) !!!UWAGA!!!  miniatury w tym i dalszych wariantach jak w poprzednich etiudach

w Wf2

!!!   TGTU: tytuł i dedykacja. W miniaturze mniejsza różnica wielkości i mniejszy odstęp między tytułem i dedykacją

w Wn

!!!  Douze Grandes Études A son ami F. Liszt w dwóch rządkach w miniaturze i na kliszy

w Wa3

!!!   Douze Grandes Etudes A ses amis J. Liszt et Ferd. Hiller w dwóch rządkach na kliszy

w Wa4

!!!   Douze Grandes Etudes A F. Liszt et F. Hiller w 2 rządkach na kliszy

..

W tekście głównym tytuł i dedykację podajemy w niewątpliwie autentycznym brzmieniu przyjętym w Wf. Rozszerzenia zarówno tytułu (w Wn i Wa), jak i dedykacji (w Wa) pochodzą najprawdopodobniej od wydawców. Patrz Etiuda C nr 1, t. 1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Dedykacje , Adiustacje Wn

t. 1-7

Utwór: op. 10 nr 9, Etiuda f-moll

Łuki przez 5 i pół taktu w AI

!!!   miniat: 2. połowa t. 2 i 3 nuty t. 3 + 3. nuty t. 6, tylko dolna 5-linia bez pedału, z numerami taktów (3 i 6).       Tu łuki od t. 1 do 4 (transkr) lub do połowy t. 6 (red)     (łuki w t. 1 są wszędzie, więc będą na ESTU)

2 takty w A

!!!    t. 1-2 (TGTU)

1 takt w Wf (→Wn,Wa3)

!!!     tylko w t. 1 (czyli pusta klisza)

7 taktów w Wa4

!!!   t. 1-7

..

Źródła różnią się długością początkowego odcinka Etiudy, opatrzonego łukami l.r. Ponieważ nie ulega wątpliwości, że łuki te postawione są na wzór i podobne łukowanie obowiązuje praktycznie przez całą Etiudę, wszystkie te pisownie należy uważać za równoważne. W tekście głównym podajemy wersję A, jako niewątpliwie autentyczną i późniejszą niż AI (w Wf brak łuków w t. 2 może być przypadkowy). Patrz też t. 8 i 9-16.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf

t. 4

Utwór: op. 10 nr 9, Etiuda f-moll

Bez oznaczenia w AI i Wf (→Wn,Wa)

!!!   miniat: ta półnuta, tylko górna 5-linia, bez palcowania.    Tu pusta klisza

 w A

!!!     jak TGTU tylko bez nawiasu

Wariantowa propozycja redakcji

!!!    TGTU

..

Pominięcie w Wf (→Wn,Wa) oznaczenia  jest raczej następstwem nieuwagi sztycharza niż korekty Chopina. Kompozytor, który w dwóch innych miejscach Etiudy – w t. 48 i 56 – dodał  korygując Wf, mógł jednak zaakceptować brak tego oznaczenia. Dlatego proponujemy rozwiązanie wariantowe.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf

t. 28

Utwór: op. 10 nr 9, Etiuda f-moll

Przenośnik oktawowy w AI, A, Wa, WfD i WfS

!!!   miniat: pół taktu, tylko górna 5-linia, bez dynamiki.        Tu TGTU

Bez przenośnika w Wf (→Wn)

!!!    zakończenie przenośnika po ostatniej ósemce t. 27

..

Wcześniejsze zakończenie przenośnika oktawowego w Wf (→Wn) jest niewątpliwym błędem, poprawionym przez Chopina w WfD i WfS. Oba autografy, a także Wa mają poprawny tekst.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Adiustacje Wa , Błędy Wf , Dopiski WfD , Dopiski WfS

t. 28

Utwór: op. 10 nr 9, Etiuda f-moll

Bez znaku w AI i Wf (→Wn,Wa)

!!!   miniat: 2. połowa taktu, tylko dolna 5-linia.       Tu pusta klisza

 w A

!!!      jak TGTU ale bez nawiasu

Wariantowa propozycja redakcji

!!!     TGTU

..

Zdaniem redakcji, brak w Wf (→Wn,Wa) widełek  jest prawdopodobnie wynikiem niestaranności sztycharza. Nie jest to jednak całkiem oczywiste, toteż ewentualne uwzględnienie tego znaku pozostawiamy wyczuciu wykonawcy.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf