Zagadnienia : Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych

t. 1

Utwór: op. 10 nr 9, Etiuda f-moll

Palcowanie dopisane w WfD

!!!   miniat: ten takt, tylko górna 5-linia, bez tempa.       Tu TGTU

Bez palcowania lekcyjnego

..

W tekście głównym uwzględniamy palcowanie pr.r. dopisane w WfD.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Dopiski WfD

t. 4

Utwór: op. 10 nr 9, Etiuda f-moll

Palcowanie dopisane w WfD

!!!   miniat: ta nuta, tylko górna 5-linia, bez fz.       Tu TGTU

Bez palcowania lekcyjnego

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Dopiski WfD

t. 17-20

Utwór: op. 10 nr 9, Etiuda f-moll

Bez łuku w AI

!!!   miniat: t. 17-18, tylko górna 5-linia, ścieśnione, bez dynamiki.         Tu na miniat. dać akcenty z t. 18. Klisza pusta

Łuk A (→WfWn,Wa)

!!!       łuk od b1 w t. 17 (corel)

WfD

!!!    TGTU

..

Łuk A (→WfWn,Wa), rozpoczynający się w drugim takcie nowej frazy, został uzupełniony przez Chopina w WfD. Traktujemy to uzupełnienie jako ulepszenie notacji i przyjmujemy do tekstu głównego.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Dopiski WfD , Niedokładne łuki A

t. 19-20

Utwór: op. 10 nr 9, Etiuda f-moll

Palcowanie dopisane w WfD

!!!   miniat: 2. połowa t. 19 i ćwierćnuta z t. 20, tylko górna 5-linia, bez fz.       Tu TGTU

Bez palcowania lekcyjnego

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Dopiski WfD

t. 23

Utwór: op. 10 nr 9, Etiuda f-moll

Palcowanie dopisane w WfD

!!!   miniat: ten takt, tylko górna 5-linia, bez napisu pod.       Tu TGTU

Bez palcowania lekcyjnego

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Dopiski WfD