Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 10 nr 2, Etiuda a-moll

w KLI

!!!    miniat: pasek tekstowy "Exercice 2." krojem tytułowym.     To samo na kliszy zamiast tytułu i dedykacji

w Ao

!!!     Etude bez dedykacji

w Wf1

!!!   jak TGTU, ale J (inicjał LIszta)   !!!!UWAGA !!!!  miniatury w tym i dalszych wariantach jak w Etiudzie C nr 1

w Wf2

!!!   TGTU: tytuł i dedykacja. W miniaturze mniejsza różnica wielkości i mniejszy odstęp między tytułem i dedykacją

w Wn1

Wn1a (→Wn2Wn3Wn4Wn5)

!!!  Douze Grandes Études A son ami F. Liszt w dwóch rządkach w miniaturze i na kliszy

w Wa2 (→Wa3)

!!!   Douze Grandes Etudes A ses amis J. Liszt et Ferd. Hiller w dwóch rządkach (miniat jak w Etiudzie C nr 1)

w Wa4

!!!   Douze Grandes Etudes A F. Liszt et F. Hiller w 2 rządkach (miniat jak w Etiudzie C nr 1)

..

W tekście głównym tytuł i dedykację podajemy w niewątpliwie autentycznym brzmieniu przyjętym w Wf. Rozszerzenia zarówno tytułu (w Wn i Wa), jak i dedykacji (w Wa) pochodzą najprawdopodobniej od wydawców. Patrz Etiuda C nr 1, t. 1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Dedykacje , Adiustacje Wn , Różne tytuły

t. 1

Utwór: op. 10 nr 2, Etiuda a-moll

w Ao

!!!!    miniat: pasek na tempo z metronomem.   Vivace + półnuta=69

w Wfkor

!!!    tylko Allegro

w Wf (→Wn1Wn2, →Wa)

!!!   TGTU

Wn3 (→Wn4Wn5)

!!!    TGTU, ale 114 zamiast 144.

..

W tekście głównym podajemy określenia tempa dodawane przez Chopina w kolejnych korektach Wf (→Wn1Wn2, →Wa): Allegro już w Wfkor, tempo metronomiczne w następnej. W Wn3 (→Wn4Wn5) w oznaczeniu metronomicznym podano błędnie 114.
Odmienne wskazówki wpisane w Ao mogą nie mieć waloru uniwersalnego, gdyż Etiuda ​w tym autografie pod względem pianistycznym dość znacznie odbiega od wersji opublikowanej.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Zmiany metrum , Błędy Wn , Tempa metronomiczne , Autentyczne korekty Wf

t. 1

Utwór: op. 10 nr 2, Etiuda a-moll

w KLI i Ao

!!!!   miniat=jak w Etiudzie C nr 1.    Tu alla breve = !!!!!!  NOWE TGTU   !!!!!!!!!!!!!!

w Wf (→Wn,Wa)

!!!    C=4/4

..

Oznaczenie metrum podajemy według KLI i Ao. Wprawdzie Wf (→Wn,Wa) ma , trudno jednak przypuścić, że zmiany metrum dokonano celowo, skoro w Wf oznaczenia  nie użyto w Etiudach – wbrew rękopisom – ani razu, por. Etiudy cis nr 4, F nr 8 i c nr 12. Zjawisko to występuje także w innych utworach, nawet w zupełnie oczywistych przypad­kach, np. w Etiudach f op. 25 nr 2, Des op. 25 nr 8 czy f Dbop. 36 nr 1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: 4/4 czy 2/2

t. 1-5

Utwór: op. 10 nr 2, Etiuda a-moll

 w Ao

!!!   miniat: 2., 3. i 4. grupa t. 1, tylko górna 5-linia, bez palcowania .        Tu wg źródła (na kliszy w dwóch miejscach, t. 1 i 5!)

cresc. w Wfkor (w t. 5-6 cresc. - - -)

!!!    to co stare TGTU (cresc. x2, t. 1 i 5) + kreseczki po cresc. w t. 5 aż do e3, 6. szesnastki w t. 6

cresc. w Wf (→Wn,Wa)

!!!    TGTU bez kreseczek= stare TGTU

Propozycja redakcji

!!!!!!!   NOWE TGTU    !!!!!!!!!!! =  2 razy cresc. z kreseczkami, jak w  Wfkor, kreseczki w t. 1-2 w nawiasie kwadratowym

..

Określenia cresc. w t. 1 i 5 wpisał Chopin w Wfkor, przy czym za drugim razem wpisał też kreski wyznaczające zasięg zmiany dynamicznej (podobnie w t. 9). Kresek tych nie uwzględniono jednak w Wf (→Wn,Wa). Jest to najprawdopodobniej niedopatrzenie, dość częste w pierwszych wydaniach dzieł Chopina (por. np. Impromptu As op. 29, t. 21-22 lub Mazurek b op. 24 nr 4, t. 47-49). W Ao w obu miejscach znajdują się widełki , co można uznać za alternatywne oznaczenie dynamiczne.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , Autentyczne korekty Wf

t. 1-7

Utwór: op. 10 nr 2, Etiuda a-moll

Kropki w Ao

!!!!   miniat: t.1 i 3 z numerami, bez metrum, tylko dolna.    Tu na miniaturze kropki tylko w t. 1; klisza pusta

Wf (→Wn,Wa

!!!    kropki jak TGTU w t. 3 i 5-6 (na miniaturze w t. 1 i 3)

..

Kropki staccato w partii l.r. podajemy w tekście głównym według Wf (→Wn,Wa). W Ao Chopin wpisał je tylko w t. 1-2, 4 i 7.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Autentyczne korekty Wf