Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

w A

!!!   miniat: pasek z tempem metronomicznym.   Tu 96

w Wf (→Wn,Wa)

!!!       TGTU

..

Korygując Wf (→Wn,Wa), Chopin nieco zmniejszył tempo Etiudy. Por. idące w podobnym kierunku zmiany w Etiudzie f nr 9 i As nr 10.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Tempa metronomiczne , Autentyczne korekty Wf

t. 1

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

w A

!!!  miniat: sam znaczek metrum.  Tu alla breve (przekreślone C)

w Wf (→Wn,Wa)

!!!   C nieprzekreślone

..

Oznaczenie metrum podajemy według A. Wprawdzie Wf (→Wn,Wa) ma , trudno jednak przypuścić, że zmiany metrum dokonano celowo, skoro w Wf oznaczenia  nie użyto w Etiudach – wbrew rękopisom – ani razu, por. Etiudy C nr 1, cis nr 4 i c nr 12. Zjawisko to występuje także w innych utworach, nawet w zupełnie oczywistych przypad­kach, np. w Etiudach f op. 25 nr 2, Des op. 25 nr 8 czy f Dbop. 36 nr 1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Niedokładności Wf , 4/4 czy 2/2

t. 1

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

w A

!!!    miniat: pasek tekstowy "Etude Nro 8" krojem tytułowym.     To samo na kliszy zamiast tytułu i dedykacji

w Wf1

!!!   jak TGTU, ale J (inicjał LIszta) !!!UWAGA!!!  miniatury w tym i dalszych wariantach jak w poprzednich etiudach

w Wf2

!!!   TGTU: tytuł i dedykacja. W miniaturze mniejsza różnica wielkości i mniejszy odstęp między tytułem i dedykacją

w Wn

!!!  Douze Grandes Études A son ami F. Liszt w dwóch rządkach w miniaturze, a jednym na kliszy

w Wa3

!!!   Douze Grandes Etudes A ses amis J. Liszt et Ferd. Hiller w jednym rządku na kliszy

w Wa4

!!!   Douze Grandes Etudes A F. Liszt et F. Hiller w 1 rządku na kliszy

..

W tekście głównym tytuł i dedykację podajemy w niewątpliwie autentycznym brzmieniu przyjętym w Wf. Rozszerzenia zarówno tytułu (w Wn i Wa), jak i dedykacji (w Wa) pochodzą najprawdopodobniej od wydawców. Patrz Etiuda C nr 1, t. 1.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Dedykacje , Adiustacje Wn

t. 1

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Palcowanie wpisane w WfD

!!!   miniat: przedtakt bez tempa, tylko górna 5-linia.      Tu TGTU

Bez palcowania lekcyjnego

..

Palcowanie trylu dopisał Chopin w WfD. Dowodzi ono, że w pewnych sytuacjach, np. na początku utworu, kompozytor rozpoczynał tryl od nuty głównej.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Naniesienia w egzemplarzach lekcyjnych , Dopiski WfD

t. 1-3

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Bez palcowania w A

!!!   miniat: 5 szesnastek t. 1 + 5 szesnastek t. 2, tylko górna 5-linia (w t. 2 przenieść pr.r. na górną), z numerami taktów.      Tu pusta klisza 

Palcowanie w Wf (→Wn)

!!!     TGTU

Wa

!!!    TGTU + '4' nad a w t. 1;    2--1 2--1 2-41 w t. 2;       -14- -14- -14-   w t. 3

..

Trzy cyfry definiujące palcowanie pierwszych pasaży Etiudy (opartych na jednym układzie palców) zostały dodane przez Chopina w korekcie Wf (→Wn,Wa). Fontana w Wa dodał do nich szereg następnych, rozwijających wskazówki kompozytora, precyzujących m.in. miejsca podkładów 1. palca.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Autentyczne korekty Wf