Wa3
Tekst główny
A - Autograf
Wf - Wydanie francuskie
Wf1 - Pierwsze wydanie francuskie
Wf2 - Poprawiony nakład Wf1
WfD - Egzemplarz Dubois
WfJ - Egzemplarz Jędrzejewiczowej
WfS - Egzemplarz Stirling
Wn - Wydanie niemieckie
Wn1 - Pierwsze wydanie niemieckie
Wn2 - Drugie wydanie niemieckie
Wn3 - Trzecie wydanie niemieckie
Wn4 - Czwarte wydanie niemieckie
Wa - Wydanie angielskie
Wa3 - Poprawiony nakład [Wa2]
Wa4 - Zmieniony nakład Wa3
porównaj
  t. 1-3

Bez palcowania w A

!!!   miniat: 5 szesnastek t. 1 + 5 szesnastek t. 2, tylko górna 5-linia (w t. 2 przenieść pr.r. na górną), z numerami taktów.      Tu pusta klisza 

Palcowanie w Wf (→Wn)

!!!     TGTU

Wa

!!!    TGTU + '4' nad a w t. 1;    2--1 2--1 2-41 w t. 2;       -14- -14- -14-   w t. 3

Trzy cyfry definiujące palcowanie pierwszych pasaży Etiudy (opartych na jednym układzie palców) zostały dodane przez Chopina w korekcie Wf (→Wn,Wa). Fontana w Wa dodał do nich szereg następnych, rozwijających wskazówki kompozytora, precyzujących m.in. miejsca podkładów 1. palca.

Porównaj to miejsce w źródłach »

Patrz t. 4-8

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa, Autentyczne korekty Wf

notacja: Palcowanie

Przejdź do tekstu nutowego

.