Zagadnienia : Autentyczne korekty Wf

t. 1

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

w A

!!!   miniat: pasek z tempem metronomicznym.   Tu 96

w Wf (→Wn,Wa)

!!!       TGTU

..

Korygując Wf (→Wn,Wa), Chopin nieco zmniejszył tempo Etiudy. Por. idące w podobnym kierunku zmiany w Etiudzie f nr 9 i As nr 10.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Tempa metronomiczne , Autentyczne korekty Wf

t. 1-3

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Bez palcowania w A

!!!   miniat: 5 szesnastek t. 1 + 5 szesnastek t. 2, tylko górna 5-linia (w t. 2 przenieść pr.r. na górną), z numerami taktów.      Tu pusta klisza 

Palcowanie w Wf (→Wn)

!!!     TGTU

Wa

!!!    TGTU + '4' nad a w t. 1;    2--1 2--1 2-41 w t. 2;       -14- -14- -14-   w t. 3

..

Trzy cyfry definiujące palcowanie pierwszych pasaży Etiudy (opartych na jednym układzie palców) zostały dodane przez Chopina w korekcie Wf (→Wn,Wa). Fontana w Wa dodał do nich szereg następnych, rozwijających wskazówki kompozytora, precyzujących m.in. miejsca podkładów 1. palca.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Autentyczne korekty Wf

t. 1-4

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Bez pedalizacji w A

!!!   miniat:  t. 3 i początek t. 4, tylko dolna 5-linia, bez pr.r., z numerem t. 3, ścieśnione.      Tu pusta klisza 

Pedalizacja w Wf (→Wa,Wn1Wn2)

!!!     TGTU bez gwiazdki w nawiasie w t. 3

Wn3 (→Wn4)

!!!     TGTU, ale bez gwiazdki w t. 4 i nawiasu w t. 3 (ale gwiazdka w t. 3 zostaje)

Wariantowa propozycja redakcji

!!!!      TGTU

..

Pedalizacja tych taktów dodana została przez Chopina w trakcie korekty Wf (→Wn,Wa). Redakcja ma wątpliwości, czy moment zdjęcia pedału w t. 4 został prawidłowo oznaczony (ze względów harmonicznych). Dlatego proponujemy nieco wcześniejsze puszczenie pedału. Zapewne podobnie rozumował adiustator Wn3 (→Wn4), przenosząc znak  na koniec t. 3.

kategoria redakcyjna: Interpretacje merytoryczne; Różnice w źródłach; Adiustacje redakcyjne

zagadnienia: Adiustacje Wn , Autentyczne korekty Wf

t. 1

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Bez określenia w A

!!!   miniat: pasek z napisem.     Tu pusty

w Wf (→Wn,Wa)

!!!      TGTU

..

Chopin dodał veloce w trakcie korekty Wf (→Wn,Wa). Por. t. 8-13.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Brak dynamiki na początku , Autentyczne korekty Wf

t. 2

Utwór: op. 10 nr 8, Etiuda F-dur

Palcowanie w A

!!!   miniat: 2. i 3. ćwierćnuta, tylko dolna 5-linia.     Tu 2x '1' (nad d i a)

Klinik w Wf (→Wa)

!!!    tylko klinik nad a, zamiast palców

Kliniki w Wn

!!!       dwa kliniki nad d i a, zamiast palców

Wariantowa propozycja redakcji

..

Kliniki nad d i a to wynik pomyłki sztycharza Wf, który źle zinterpretował jedynki palcowania. Pierwszy z nich usunięto w trakcie ostatniej korekty Wf (→Wa), jednak w Wn pozostał niepoprawiony. W tekście głównym podajemy palcowanie, zgodnie z A, jednak uwzględnienie cyfry nad d pozostawiamy do uznania wykonawcy, gdyż w następnych, podobnych figurach (t. 4, 6, 8) Chopin już jej ani razu nie powtórzył i niewykluczone, że odnosiła się ona do pierwotnej wersji tego fragmentu.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wf , Autentyczne korekty Wf