Tekst główny
Tekst główny
A - Autograf
Wf - Wydanie francuskie
Wf1 - Pierwsze wydanie francuskie
Wf2 - Poprawiony nakład Wf1
WfD - Egzemplarz Dubois
WfJ - Egzemplarz Jędrzejewiczowej
WfS - Egzemplarz Stirling
Wn - Wydanie niemieckie
Wn1 - Pierwsze wydanie niemieckie
Wn2 - Drugie wydanie niemieckie
Wn3 - Trzecie wydanie niemieckie
Wn4 - Czwarte wydanie niemieckie
Wa - Wydanie angielskie
Wa3 - Poprawiony nakład [Wa2]
Wa4 - Zmieniony nakład Wa3
porównaj
  t. 1

w A

!!!   miniat: pasek z tempem metronomicznym.   Tu 96

w Wf (→Wn,Wa)

!!!       TGTU

Korygując Wf (→Wn,Wa), Chopin nieco zmniejszył tempo Etiudy. Por. idące w podobnym kierunku zmiany w Etiudzie f nr 9 i As nr 10.

Porównaj to miejsce w źródłach »

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Tempa metronomiczne, Autentyczne korekty Wf

notacja: Określenia słowne

Przejdź do tekstu nutowego

.