Filtrowanie: 
Kategoria
Wszystkie
Niejasności graficzne
Interpretacje merytoryczne
Różnice w źródłach
Adiustacje redakcyjne
Poprawki i zmiany
Informacje źródłowe i stylistyczne
Notacja
Wszystkie
Wysokość
Rytm
Łuki
Artykulacja, akcenty, widełki
Określenia słowne
Pedalizacja
Palcowanie
Ozdobniki
Skróty pisowni i inne
Ważność
Wszystkie
Ważne
Główne


t. 1

Utwór: op. 31, Scherzo b-moll

..

Jako ostatnią nutę l.r. Wn1 ma błędnie c. Oczywistą pomyłkę poprawiono w Wn2 (→Wn3).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Błędy Wn , Adiustacje Wn

t. 1

Utwór: op. 31, Scherzo b-moll

Łuk od półnuty w A (→KF,Wf) i Wn2 (→Wn3)

!!!   miniat: ten motyw, wycinek.                       .              EZTU

Łuk od a w Wn1 i Wa

EZnieU

..

W tekście głównym podajemy niebudzący wątpliwości łuk A (→KF,Wf). Łuki Wn1 i Wa skrócono przypuszczalnie pod sugestią łuku l.r. (patrz uwaga poniżej).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Adiustacje Wn

t. 1-3

Utwór: op. 31, Scherzo b-moll

Bez łuków l.r. w A (→KF) i Wn2 (→Wn3)

!!!   miniat: wycinek, t. 1 i 1. ćwierćnuta t. 2.              Tu pusta klisza 

Łuki l.r. w Wf (→Wa) i Wn1

EZnieU 2 łuki

..

Łuki l.r. dodane w t. 1-2, 2-3 w Wf są niemal na pewno nieautentyczne. Dodano je prawdopodob­nie ze względu na zmianę układu graficznego tekstu – w pisowni A (→KFWn) partia pr.r. umieszczona jest razem z l.r. na dolnej pięcio­linii, dzięki czemu łuk nad nutami w naturalny spo­sób odnosi się do obu partii. W Wf (→Wa) partię pr.r. przeniesiono na górną pięciolinię i kwestia arty­ku­lacji i frazowania l.r. przestała być tak oczy­wi­sta. Mógł na to zwrócić uwagę sam Chopin, ale trudno przypuszczać, by dodał łuk sugerujący odmienne frazowanie l.r. Identyczne uzupełnienie w Wn1, niekorygowanym przez Chopina, dosko­na­le ilustruje sposób myślenia sztycharzy lub adiustatorów (w Wn1 i Wa w t. 1-2 do łuku l.r. dopasowano także łuk pr.r., wbrew podkładom).

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wn , Adiustacje Wf

t. 1

Utwór: op. 31, Scherzo b-moll

Bez tytułu i dedykacji w A

Scherzo à Mademoiselle la Comtesse Adèle de Fürstenstein w KF (→Wn)

Scherzo à Mademoiselle Adèle de Fürstenstein w Wf

La Méditation. Scherzo à Mademoiselle Adèle Fürstenstein w Wa1 (→Wa2)

Second Scherzo w Wa3

..

W A nie ma tytułu ani dedykacji (ołówkowy dopisek u góry 1. strony wydaje się identyfikować rękopis do celów porządkowych). W tekście głównym podajemy je według kompletnej i pozbawionej błędów wersji KF (→Wn). W Wf (→Wa1Wa2) pominięto tytuł szlachecki adresatki dedykacji oraz popełniono kilka błędów w jej imieniu i nazwisku. Wa1 (→Wa2) ma ponadto dodatkowy, nieautentyczny tytuł "La Méditation". Na zbiorczej stronie tytułowej Wa3 pominięto zarówno ten dodatek, jak i dedykację, oznaczono natomiast Scherzo jako drugie.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wa , Błędy Wf , Dedykacje , Błędy Wa , Autentyczne korekty KF

t. 4-36

Utwór: op. 31, Scherzo b-moll

..

Chopin w A (→KF) nie wprowadzał żadnych dodatkowych oznaczeń nad pauzami całotaktowymi (t. 4, 12, 23-24, 28 i 36), co odtworzono jedynie w Wn2. W Wf (→Wa) nad każdą pojedynczą pauzą umieszczono cyfrę 1, a parę taktów z pauzami zastąpiono podwójnym taktem z dwutaktową pauzą oznaczoną cyfrą 2. W Wn1 w każdym z omawianych taktów obie pauzy opatrzono cyframi 1. Zbliżoną notację wprowadzono w Wn3, w którym jednak w t. 24 jedynki zastąpiono dwójkami. W tekście głównym zachowujemy prostą a jednoznaczną pisownię Chopinowską.

kategoria redakcyjna: Różnice w źródłach

zagadnienia: Adiustacje Wn , Adiustacje Wf